Minilex - Lakipuhelin

Milloin kyseessä on työtapaturma ja mitä lakia siihen sovelletaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa tai vahinkoa, joka on aiheutunut työntekijälle työssä tai siihen liittyvissä olosuhteissa. Esimerkiksi työmatkat kuuluvat työhön liittyviin olosuhteisiin. Myös tapaturma, joka on kohdannut työntekijää tämän suojellessa työnantajansa omaisuutta tai pelastaessa työtoiminnan yhteydessä ihmishenkeä, katsotaan työtapaturmaksi.

Työtapaturmana korvataan niin työntekijälle aiheutuneet vammat kuin sellainen vamman tai sairauden paheneminenkin, joka ei sinänsä syntynyt työtapaturmasta, mutta on pahentunut tapaturman johdosta.

Korvausta ei makseta vahingoista jotka työntekijä aiheuttaa itselleen tahallisesti. Työntekijälle tulevaa korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä määräajaksi tai toistaiseksi, jos tapaturma aiheutui työntekijän ollessa rikoksenteossa eikä rikkomus ole vähäinen, jos tapaturman syynä oli työntekijän päihtymystila tai törkeä huolimattomuus, taikka jos työntekijä toimi vastoin työpaikan järjestysohjeita, työsääntöjä tai työnantajan määräyksiä.

Toisinaan vapaa-ajan ja varsinaisen työajan erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa. Tapaturmavakuutuslaki säätää kuitenkin työtapaturmista ja niiden korvattavuudesta, ja sitä sovelletaan vain työsuhteissa aiheutuneisiin vahinkoihin. Ulkopuolelle jäävät siten talkootyöt ja lähisukulaisten välinen tavanomainen auttamistyö. Lakia sen sijaan sovelletaan, jos työntekijä lähetetään ulkomaille töihin samalle suomalaiselle työnantajalle.

Tapaturmavakuutuslaki ei koske myöskään ammattiurheilijoille aiheutuvia tapaturmia. Niistä säädetään erillisessä laissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa