Minilex - Lakipuhelin

Mikä on ympäristövahinko ja milloin se on korvattava?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka on johtunut tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta, jonka seurauksena ympäristössä on aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumista, melua, tärinää, säteilyä, valoa, lämpöä tai hajua, taikka muuta vastaavaa häiriötä. Ympäristövahinkojen korvaamista säännellään erikseen omassa laissaan. Siltä osin kun erityissääntelyä ei ole, sovelletaan vahingonkorvauslakia yleislakina.

Laissa on säädetty vahingonkorvausvastuuta rajoittavasta sietämisvelvollisuudesta. Ihmisten yhteiselossa syntyy väistämättä tilanteita, joissa yhden toiminta on häiriöksi toiselle. Kuitenkin häiriö korvataan vain, mikäli ei ole kohtuullista, että vahingonkärsijä joutuu sietämään sitä. Häiriön kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan muun muassa paikalliset olosuhteet ja häiriön syntyyn johtanut tilanne. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse sietää tahallisesti tai rikoksella aiheutettua häiriötä, eikä henkilövahinkoa ja vähäistä suurempaa esinevahinkoa. Tällaisista vahingoista seuraa siis aina korvausvelvollisuus.

Vahingonkorvausvastuu ympäristövahingoista on ankaraa vastuuta. Ympäristössä haittaa aiheuttavasta toiminnasta johtuva henkilö- ja esinevahinko korvataan vahingonkorvauslain mukaan. Taloudellinen vahinko korvataan vain, jos se ei ole vähäinen eikä se liity henkilö- tai esinevahinkoon.

Ympäristövahinko korvataan vain, jos pystytään toteamaan syy-yhteys toiminnan ja vahingon välillä. Ympäristössä voi tapahtua muutoksia monista syistä, kuten esimerkiksi säänkin vaikutuksesta, joten on todistettava että vahinko on seurausta juuri vahingonaiheuttajan harjoittamasta toiminnasta.

Vahingon korvaamisesta vastaa se, joka harjoittaa ympäristövahinkoa aiheuttavaa toimintaa, tällaiseen henkilöön rinnastettava henkilö, sekä se jolle vahinkoa aiheuttava toiminta on luovutettu jos hän tiesi tai hänen piti tietää vahingon aiheutumisesta. Jos vahinko johtuu useamman henkilön yhteisestä toiminnasta, he vastaavat korvauksesta yhteisvastuullisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa