Minilex - Lakipuhelin

Mikä on verotonta elinkeinotuloa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti elinkeinon tuottama tulo on veronalaista elinkeinotuloa. Tietyt tulot on kuitenkin jätetty veronalaisuuden ulkopuolelle,

Esimerkkinä voi mainita erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatuu osuuden kuolinpesän tulosta. Vastaavasti veronalaista elinkeinotuloa ei ole tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta, sikäli kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa Suomessa.

Yhteisön saama osinko on verovapaata tuloa tietyin poikkeuksin. Veronalaista elinkeinotuloa ei myöskään ole se voitto-osuus, jonka yhtymän osakas saa yhtymästä veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuutensa lisäksi. 

Muita esimerkkejä tulosta, joka ei ole veronalaista elinkeinotuloa, ovat osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin tai keskinäisen vakuutusyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinnat. Tämä tosin koskee vain sellaisia yhteisöjä, jotka eivät harjoita pääomasijoitustoimintaa. Veronalaista elinkeinotuloa ei myöskään ole yhteisön osake- tai osuuspääomana ja muuna pääomansijoituksena saamat erät, mukaan lukien osakeyhtiön omien osakkeiden luovutus.

Elinkeinotuloveroa ei myöskään makseta sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ylläpitävän yhteisön verkkoon liittymisestä perimistä maksuista, jotka palautetaan suorittajille, eikä Euroopan talousalueella asuvalle elokuvatuottajalle valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetystä tuesta. 

Verovelvollisen vaatimuksesta verotuksessa ei pidetä luovutuksena luonnonsuojelulaissa tarkemmin määritellyksi suojelualueeksi luovutettavan kiinteistön luovutusta, sikäli kun kiinteistö vaihdetaan toiseen kiinteistöön.

Laissa mainitaan myös useita muita tuloja, jotka eivät ole verotettavaa elinkeinotuloa, kuten vaikkapa lain mukaiset asumisoikeusmaksut. Elinkeinotulon verotuksesta voi tarvittaessa kysyä lisää lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa