Minilex - Lakipuhelin

Mökin perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta ja kuolinpesän asioista säädetään perintökaaressa. Kuolinpesän perinnönjaossa on kyse vainajan omaisuuden jakamisesta perillisten kesken. Jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus, jossa puolisoiden omaisuus jaetaan tasan. Tällöin leski saa puolet omaisuudesta ja toinen puoli jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken. Ositusta ei kuitenkaan toimiteta, jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehto. Lisäksi pesän velat on myös maksettava ennen perinnönjaon aloittamista.

Perinnönjako voidaan toteuttaa ns. kokonaisena ja osittaisena. Osittaisessa perinnönjaossa jaetaan vain jokin tietty osuus omaisuudesta, ei siis kokonaan. Esimerkiksi voidaan jakaa pelkkä mökki perillisten kesken. Se voidaan jakaa joko sopimalla osakkaiden kanssa asiasta tai toimitusjakoja, jossa pesänjakaja hoitaa jakamisen. Mikäli he eivät pääse sopimukseen asiasta, voivat he hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä.

Mökin jaosta laaditaan jakokirja, johon merkitään mökin arvo ja missä suhteessa se jaetaan perillisten kesken. Jakokirjan allekirjoituksen jälkeen perillisistä tulee mökin omistajia ja he yhdessä hoitavat siihen liittyviä asioita. Voi myös olla niin, että yksi perillinen perii mökin kokonaan yksin. Tällöin hän vastaa yksin siihen liittyvästi asioista. Pesänjakajan hoitaessa jaon, hän allekirjoittaa yksin jakokirjan. Sen sijaan perillisten keskenään sopiman jaon allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat ja kaksi esteetöntä todistajaa vahvistaa sen. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, periikö koko tilan vai vaan pelkän mökin. Mikäli perii koko tilan, tulee sille hakea jakokirjan allekirjoituksen jälkeen lainhuutoa maanmittauslaitokselta. Lainhuudosta selviää siis tilan omistaja. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa