Minilex - Lakipuhelin

Luonnolliset vähennykset verotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tulon hankkimisesta johtuvat menot ovat vähennyskelpoisia. Näihin menoihin perustuvia vähennyksiä kutsutaan luonnollisiksi vähennyksiksi. Tulo, josta on tehty luonnolliset vähennykset, kutsutaan puhtaaksi ansio- tai pääomatuloksi.

Tällaiseksi vähennettäväksi menoksi voidaan katsoa palkka ja edut, jotka on maksettu verovelvollisen tulonhankinnassa työskennelleille henkilöille. Sama pätee yhtymän, yhteisetuuden ja kuolinpesän tulonhankinnassa työskennelleille osakkaille maksettua palkkaa.

Tulonhankintamenoja ovat myös valtiollisen luottamustehtävän hoitamisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja kunnallisista luottamustoimista maksetuista kokouspalkkioista peritty luottamushenkilömaksu.

Verovelvollisella on tietyin rajoituksin oikeus vähentää toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneet matkustamiskustannukset ja kohtuulliset majoittumiskustannukset tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina. Vähennyksiä saa kuitenkin tehdä vain siltä osin, kuin työnantaja ei ole korvannut niitä.
Vähennyskelpoisia menoja ovat myös ammattikirjallisuuden sekä tutkimusvälineiden ja tieteellisen kirjallisuuden hankkimisesta sekä tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta muutoin johtuneet menot. Vähennyksiä ei kuitenkaan saa tehdä, jos menot on katettu tähän tarkoitukseen suunnatulla stipendillä tai apurahalla.

Verovelvollisella on oikeus vähentää kiinteistövero siltä osin, kuin se liittyy tulonhankintaan. 

Jos verovelvollinen on maksanut tulonhankinnassaan työskennelleelle perheenjäsenelle palkkaa, on palkkakulut mahdollista vähentää tulonhankintamenoina. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei työstä ole maksettu suurempaa korvausta kuin mitä olisi maksettu vieraalle henkilölle samasta työstä. Verovelvollisen puolisolle eikä verovelvollisen 14-vuotiaalle tai nuoremmalle lapselle maksettu palkka ole lainkaan vähennyskelpoinen.

Muita vähennettäviä menoja ovat työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Sama pätee maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettuihin pakollisiin eläkevakuutusmaksuihin, tapaturmavakuutusmaksuihin sekä ryhmähenkivakuutuksen maksuihin siinä tapauksessa, että ne kohdistuvat metsätalouden pääomatuloon tai porotalouden tuloon.

Puhdasta tuloa laskettaessa vähennyskelpoisia menoja eivät ole verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot eivätkä verovelvollisen elantomenot. Elantomenoina pidetään muun muassa asunnon vuokraa sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneita menoja. Poikkeuksellisesti osinkotulon hankkimisesta johtuneet menot ovat vähennyskelpoisia sen estämättä, että osinkotulo olisi verovapaata tuloa.

Luonnollisten vähennysten lisäksi tuloista on mahdollista tehdä lukuisa määrä muita vähennyksiä. Jos tahtoo selvittää mihin vähennyksiin on oikeutettu, voi tutustua verolainsäädäntöön, tai vaikkapa kysyä neuvoa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa