Minilex - Lakipuhelin

Lopullinen perinnönjakosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on saatu asianmukaisella tavalla selvitettyä, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Pääsääntöisesti kuolinpesän osakkailla on oikeus toimittaa perinnönjako itse haluamallaan tavalla. Se voidaan kuitenkin antaa myös pesänjakajan tehtäväksi, mikäli joku kuolinpesän osakkaista sitä vaatii. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon myös silloin, jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Perinnönjaosta tulee aina laatia kirjallinen perinnönjakokirja, eli perinnönjakosopimus, jossa täsmennetään konkreettisesti se, miten perinnönjako on tapauksessa toteutettu.

Perinnönjakosopimusta koskevat muotomääräykset riippuvat siitä, kuinka perinnönjako on toimitettu. Jos pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, hänen tulee yksin allekirjoittaa perinnönjakosopimus ja toimittaa siitä viivytyksettä kappaleet jokaiselle kuolinpesän osakkaalle. Sopimuksen oikeaksi todistamista ei tällöin vaadita. Jos taas kuolinpesän osakkaat ovat huolehtineet perinnönjaon toimittamisesta itse, heidän tulee jokaisen allekirjoittaa perinnönjakosopimus, ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se oikeaksi allekirjoituksillaan. Allekirjoitusten samanaikaisuutta ei vaadita.

Perinnönjakosopimus tulee laatia kirjallisesti, vaikka kuolinpesän osakkaat olisivatkin sopineet perinnönjaon yksityiskohdista suullisesti ja vapaamuotoisesti, kuten usein tapahtuukin. Perinnönjakosopimuksessa tulisi mainita ainakin asianosaisten nimet ja heidän perimisoikeutensa perustat, heille tulevien jako-osuuksien suhteelliset suuruudet sekä se, mitä omaisuutta kukin heistä on saanut perinnönjaossa osalleen. Jos kuolinpesään kuuluu rekisteröintiä vaativia omaisuuseriä, kuten kiinteistöjä, tällaiset omaisuuslajit tulisi yksilöidä perinnönjakosopimuksessa riittävästi, jotta oikeudet saadaan myöhemmin rekisteröityä. Jos pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, perinnönjakosopimuksesta tulisi ilmetä suoraan tai välillisesti ne perusteet, joiden mukaan pesänjakaja on ratkaisuunsa päätynyt.

Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden jakaminen voi edellyttää neuvotteluja ja sopimisia jaon lopullisesta sisällöstä. Mikään ei estäkään osakkaita sopimasta omaisuuden jaosta suullisesti, mutta lopulliset tiedot perinnönjaosta tulee merkitä perinnönjakosopimukseen. Tämä helpottaa myös myöhempää todistelua, mikäli perinnönjaosta nousee myöhemmin riitaisuuksia. Perinnönjakosopimuksen laatimisessa kannattaakin noudattaa huolellisuutta, etenkin jos kuolinpesään kuuluu rekisteröintiä vaativaa omaisuutta. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää tietoja perinnönjakoon liittyvissä tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa