Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän lapsilla ja heidän lapsillaan on perittävän tekemästä testamentista huolimatta oikeus saada lakiosa perinnönjaossa. Jos perittävän lapsi on kuollut, lakiosaoikeus on hänen jälkeläisillään. Lakiosa on puolet siitä perinnön osasta, jonka rintaperillinen olisi saanut ilman perittävän tekemää testamenttia. Lakiosa lasketaan jokaisen perillisen osalta erikseen.

Rintaperillisen lakiosaoikeus ei kuitenkaan rajoita perittävän oikeutta määrätä omaisuudestaan testamentilla. Perittävä voi siis esimerkiksi testamentata koko omaisuutensa muulle kuin rintaperilliselle. Testamenttia ei kuitenkaan panna täytäntöön siltä osin, kun se loukkaa rintaperillisen lakiosa-oikeutta, jos rintaperillinen vaatii lakiosaansa. Testamentinsaajan on suoritettava rintaperilliselle tämän lakiosan suuruinen tai siitä puuttumaan jäänyt määrä rahana.

Lakiosan määrää laskettaessa pesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö sekä, ellei erityisiä vastasyitä ole, suosiolahja ja testamenttiin rinnastettava lahja. Huomioon otetaan vain perittävän itsensä tekemät luovutukset. Lakiosan määrää laskettaessa pesän varoihin voidaan myös lisätä perittävän maksamat ylisuuret henkivakuutusmaksut.

Lesken vähimmäissuoja eli oikeus hallita asuntoa ja asuinirtaimistoa on vahvempi kuin rintaperillisen lakiosa-oikeus. On siis mahdollista, että rintaperillinen ei saa lakiosaansa ensiksi kuolleen puolison jälkeen, vaikka hän vaatisikin sitä. Tällöin rintaperillisen oikeus lakiosaan toteutuu vasta lesken kuoleman jälkeen.

Rintaperillinen menettää kokonaan oikeutensa lakiosaan silloin, jos perittävä on tehnyt hänet perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi tekemisen on tapahduttava testamentin muodossa, jossa on ilmoitettava perinnöttömäksi tekemisen syy. Perillinen voidaan tehdä perinnöttömäksi, jos perillinen on rikoksella loukannut perittävän tai tämän perimyspolvessa olevaa sukulaista tai tämän jälkeläistä tai jos perillinen viettää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Perinnöttömäksi tekeminen ei kuitenkaan kasvata muiden rintaperillisten lakiosan määrää.

Lakiosavaatimus tulee esittää testamentinsaajalle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai testamentista tiedon. Rintaperillisellä ja tämän lapsella on siis aina oikeus lakiosaan perittävän tekemästä testamentistakin huolimatta. Rintaperillinen voi menettää oikeutensa lakiosaan ainoastaan silloin, jos hänet on tehty perinnöttömäksi. Oikeudesta lakiosaan ja sen oikean määrän laskemiseksi tehtävistä lisäyksistä saat tarkempaa tietoa ottamalla yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa