Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vainajan rintaperillisillä on oikeus vaatia lakiosaa perinnönjaossa. Rintaperillisiä ovat suoraan alenevassa polvessa elossa olevat vainajan jälkeläiset. Käytännössä rintaperilliset ovat siis vainajan lapsia tai lapsenlapsia. Myös adoptiolapsi on rintaperillinen. Harvemmissa tapauksissa rintaperillisen asemassa ovat tätä alemmat sukupolvet. Rintaperillisten yhteenlaskettu lakiosa on aina vähintään puolet koko jäämistön arvosta. Jokaiselle rintaperilliselle tulee lakiosan perusteella yhtä suuri osuus jäämistöstä. Jos kaikki kuolinpesän osakkaat ovat rintaperillisiä, jaetaan omaisuus heidän lukumäärällään. Jos esimerkiksi kaikki kuolinpesän neljä osakasta ovat vainajan lapsia, saa jokainen heistä ¼ jäämistön omaisuudesta.

Lakiosaa ei ole mahdollista syrjäyttää testamentilla, joten rintaperillisillä on aina oikeus yhteensä vähintään puoleen koko omaisuudesta riippumatta testamentinsaajan oikeudesta. Testamentinsaajan oikeus perintöön voi pienentyä tai hävitä kokonaan, jos testamentilla tietylle henkilölle määrätty omaisuuserä on niin iso, ettei lakiosaa voitaisi sen ohella enää antaa. Jos perittävä on testamentannut esimerkiksi arvokkaan taide-esineen jollekin muulle kuin rintaperilliselle ja kyseisen esineen arvo on yli puolet koko omaisuuden arvosta, ei testamenttia voida panna täytäntöön, ellei testamentinsaaja maksa rintaperillisille tasinkoa.

Lakiosa on mahdollista jättää täyttämättä perinnönjaossa, jos rintaperillinen luopuu siitä nimenomaisesti. Tietyissä tapauksissa perittävä on voinut myös tehdä rintaperillisensä kokonaan perinnöttömäksi testamentilla. Perinnöttömäksi tekeminen on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen tilanne, jonka pätevyyttä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Mikäli perinnönjakoon tai lakiosaan liittyen herää lisäkysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa