Minilex - Lakipuhelin

Lainvoimainen perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun toimitetaan perinnönjakoa, on laadittava jakokirja. Jakokirjasta tulee käydä ilmi, mitä vainajan omaisuutta perinnönjako on koskenut ja mitä omaisuutta kukin perillinen on perinnönjaossa itselleen saanut. Kun tämä jakokirja on allekirjoitettu, perinnönjaosta tulee lainvoimainen. Jos perinnönjako on suoritettu sopimusjakona eli perillisten kesken, kahden esteettömän todistajan tulee todistaa perinnönjako allekirjoituksillaan oikeaksi. Jos taas perinnönjako suoritetaan toimitusjakona eli siten, että pesänjakaja on vastuussa perinnönjaon toimittamisesta, pesänjakaja allekirjoittaa jakokirjan. Jokaiselle osakkaalle on toimitettava kappale perinnönjakokirjasta. Perinnönjako on siis lainvoimainen, kun jakokirja on allekirjoitettu ja lisäksi oikeaksi todistettu.

Lisäksi perinnönjaon lainvoimaiseksi tulemiseksi edellytetään, ettei yksikään pesän osakkaista moiteaikana moiti jakoa saatikka vaadi tuomioistuimelta perinnönjaon oikaisemista tai kumoamista. Moiteaika kestää kuusi kuukautta ja se alkaa kulua perinnönjakokirjan allekirjoittamispäivästä. Perinnönjaosta tulee lopullisesti lainvoimainen, jos kukaan osakkaista tai ulosmittausvelkojista ei kuuden kuukauden moiteaikana nosta moitekannetta perinnönjaosta käräjäoikeudessa.

Jos perinnönjakoa kuitenkin moititaan, tuomioistuin voi määrätä perinnönjaon muutettavaksi tai jopa uudelleen toimitettavaksi. Jos moitekannetta pidetään perusteettomana, se hylätään ja perinnönjako saa lainvoimaisuuden. Moiteoikeudesta voidaan myös luopua kokonaan. Sopimusjaossa osakkaat voivat sopia, että kaikki osakkaat luopuvat moiteoikeudestaan. Myös perinnönjakokirjan allekirjoittamisen yhteydessä moiteoikeudesta voi luopua. Moiteoikeudesta luopumisesta seuraa se, että perinnönjako saavuttaa heti lainvoiman. Kuuden kuukauden moiteaika poistuu tällöin kokonaan.

Jos sinulla on vielä kysyttävää liittyen lainvoimaiseen perinnönjakoon, ota yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa