Minilex - Lakipuhelin

Lahjojen huomioiminen perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietyt vainajan elinaikanaan antamat lahjat otetaan huomioon perinnönjaossa. Perittävän henkilön perillisilleen antamat lahjat voidaan katsoa joko ennakkoperinnöksi tai tavallisiksi lahjoiksi.

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä on elinaikanaan antanut perilliselleen. Olettaman mukaan sellaista lahjaa, jonka rintaperillinen saa perittävältä, pidetään lähtökohtaisesti ennakkoperintönä. Jotta lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, on sen saajan oltava perillisasemassa. Muulle kuin rintaperilliselle annettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi vain, mikäli lahjanantaja on erikseen niin määrännyt. Saatu ennakkoperintö otetaan huomioon perinnönjaossa ja näin ollen myös perintöverotuksessa. Ennakkoperintönä saatu lahja huomioidaan perinnönjaossa siten, että lahjan arvo lisätään kuolinpesän säästöön. Ennakkoperinnön arvo vähennetään tällöin lahjan saajan perintöosuudesta laskennallisesti.

Kaikkia vainajan elinaikanaan antamia lahjoja ei kuitenkaan katsota ennakkoperinnöksi. Ensinnäkään muille, kuin rintaperillisille annetut lahjat eivät pääsäännön mukaan ole ennakkoperintöä. Myöskään tavanomaisia ja suuruudeltaan kohtuullisia lahjoja, kuten esimerkiksi merkkipäivämuistamisia ei katsota ennakkoperinnöksi, vaikka lahjan saajana olisikin rintaperillinen.

Lisätietoa lahjojen huomioon ottamisesta perinnönjaossa saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa