Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän perinnönjakosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen jälkeen, kun kuolinpesä on selvitetty riittävällä tavalla, voidaan ryhtyä perinnönjaon toimittamiseen. Perinnönjaossa lähtökohtana on kuolinpesän osakkaiden sopimusvapaus. He voivat halutessaan toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla. Mikäli he eivät pääse perinnönjaosta yksimielisyyteen, on mahdollista hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräystä perinnönjaon toimittamiseksi. Myös silloin, jos jonkun kuolinpesän osakkaan perintöosuus on ulosmitattu, pesänjakaja toimittaa perinnönjaon toimitusjakona. Perinnönjako on kuitenkin aina toimitettava lain määräysten mukaisesti.

Kuolinpesän osakkaat voivat laatia keskenään perinnönjakosopimuksen. Perinnönjakosopimus on kuolinpesän osakkaiden keskinäinen sopimus siitä, kuinka perintö tullaan kuolinpesästä jakamaan. He voivat sopia sen yksityiskohdista vapaasti haluamallaan tavalla, mutta siinä on kuitenkin huomioitava asianmukaisesti jokaisen kuolinpesän osakkaan oikeudet perintöön. He voivat halutessaan jakaa kaiken kuolinpesään kuuluvan omaisuuden, taikka vain osan siitä.

Perinnönjakosopimus on laadittava kirjallisesti, sekä se on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava. Kahden esteettömän todistajan on todistettava se oikeaksi. Jos perinnönjaon on toimittanut pesänjakaja, perinnönjakosopimukseen tarvitaan vain hänen allekirjoituksensa. Vaikka kuolinpesän osakkaat olisivatkin sopineet perinnönjaon yksityiskohdista suullisesti, sopimus on kuitenkin tehtävä kirjalliseen muotoon. Tämä helpottaa myös sen todistusvaikutusta myöhemmin mahdollisesti syntyvissä riitaisuuksissa. Perinnönjakosopimuksen tulisi sisältää allekirjoitusten lisäksi ainakin tiedot kuolinpesän osakkaista sekä heidän oikeuksiensa perustat, osakkaille tulevat jako-osuudet kuolinpesästä sekä se, mitä omaisuutta kukin heistä tulee perinnönjaossa saamaan.

Perinnönjakosopimukseen voidaan ottaa myös merkinnät siitä, että kaikki kuolinpesän osakkaat hyväksyvät perinnönjaon ja sitoutuvat olemaan moittimatta sitä tulevaisuudessa. Moiteoikeus katkeaa useimmissa tapauksissa kuuden kuukauden kuluttua perinnönjaon toimittamisesta, mikäli kukaan ei ole sitä ennen sitä moittinut. Tällöin perinnönjako saa lainvoiman eikä siihen voida hakea enää muutosta tavanomaisin keinoin. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perinnönjaon suhteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa