Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän ositus ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesän perillistahot ja vainajan varallisuustilanne on saatu selvitettyä ja merkittyä perukirjaan, on jokaisella kuolinpesän osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Ennen perinnönjakoa on suoritettava ositus.

Osituksessa määritellään kummankin aviopuolison avio-osa. Vainajan avio-osa on se varallisuus, joka kuuluu hänen kuolinpesälleen. Ositustoimituksessa puolisoiden yhteinen ja kummankin puolison avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan niin, että molemmat puolisoista saavat omaisuudesta yhtä suuren osan. Enemmän omistava puoliso on velvollinen maksamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle niin paljon, että molempien osuudet ovat yhtä suuret. Osituksen jälkeen voidaan jakaa kuolinpesän varoja.

Perinnönjako on toimitus, jossa vainajan varat jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken. Kunkin osakkaan perintöosuus määräytyy laillisen perimysjärjestyksen tai mahdollisen testamentin perusteella. Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona tai pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Perinnönjakoa ei tarvita, jos kuolinpesässä on vain yksi perillinen.

Jos pesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen pesän jaosta, on perinnönjaon toimituttamiseksi määrättävä pesänjakaja. Jokaisella pesän osakkaalla on oikeus hakea pesänjakajan määräämistä tuomioistuimelta. Pesänjakajan päätehtävänä on saada sovinnollinen ratkaisu perinnön jakamisesta pesän osakkaiden kesken.

Perinnönjaosta on laadittava kirjallinen jakokirja. Sopimusjaon jakokirja on jokaisen osakkaan ja kahden esteettömän todistajan allekirjoitettava. Toimitusjaon jakokirja allekirjoittaa ainoastaan pesänjakaja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa