Minilex - Lakipuhelin

Kuka suorittaa perinnönjaon?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen ja kuolinpesän velkojen tultua maksetuksi voidaan suorittaa perinnönjako. Jako voidaan suorittaa joko sopimusjakona tai toimitusjakona. Sopimusjako tarkoittaa sitä, että perilliset itse jakavat omaisuuden keskenään, kun taas toimitusjaossa perinnön jakamisessa käytetään pesänjakajaa. 

Sopimusjako on kustannustehokkaampi ja käytännössä helpompi tapa jakaa kuolinpesä siinä tapauksessa, että osakkaat pääsevät jäämistön jakamisesta yhteisymmärrykseen. Sopimusjakoa käytettäessä perinnönjako tulee tehdä normaalissa määrämuodossa eli kirjallisesti. Jaosta tulee siis laatia jakokirja. Osakkaiden on lisäksi allekirjoitettava jakokirja, ja kahden esteettömän henkilön tulee todistaa se oikeaksi. Jos pesän osakkaana on alaikäinen, on alaikäisen edunvalvojan haettava lupaa maistraatilta perinnön jakamista koskevan sopimuksen tekemiseen. Mikäli tällaista lupaa ei haeta, perinnönjako ei ole sitova alaikäisen henkilön osalta.

Jos sopimusjako ei ole mahdollinen, kukin pesän osakkaista voi itsenäisesti vaatia toimitusjakoa. Toimitusjako suoritetaan myös, mikäli jonkun osakkaan osuus on ulosmitattu. Pesänjakajan määräämistä koskeva hakemus tehdään käräjäoikeudelle. Tietyissä tapauksissa on myös mahdollista, että pesään määrätään useampi kuin yksi pesänjakaja. Pesänjakajan tai pesänjakajat määrää sen asuinpaikan käräjäoikeus, jossa perittävällä oli asuinpaikka. Pesänjakajan tulee olla sopiva tehtävään, eli käytännössä pesänjakajan tulee olla koulutukseltaan lakimies. Lisäksi pesänjakajalta edellytetään riippumattomuutta, ja hänen tulee ottaa jokaisen pesän osakkaan oikeudet huomioon perintöä jaettaessa. Mikäli pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, hänen on allekirjoitettava jakokirja ja toimitettava yksi kappale jakokirjaa jokaiselle pesän osakkaalle. Osakkaiden allekirjoituksia ei vaadita toimitusjakona suoritettavan perinnönjaon jakokirjaan. Pesänjakajan tehtävään määrätyllä henkilöllä on katsottu olevan oikeus saada kohtuullinen palkkio työstään sekä korvaus työhön liittyvistä kuluistaan. Palkkio ja korvaus maksetaan pääsääntöisesti kuolinpesän varoista. 

Kuolinpesän osakkailla on siis mahdollisuus päättää, kuinka perinnönjako suoritetaan. Jos siitä, kuinka sopimusjako toimitetaan tai miten pesänjakajaa haetaan, on epäselvyyttä, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa