Minilex - Lakipuhelin

Kuinka nopeasti perinnönjako tulee tehdä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaon tekemiselle ei ole laissa säädetty mitään määräaikoja.  Perinnönjako periaatteessa voidaan tehdä nopeasti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen tai se voidaan jättää jakamatta pitkiksikin ajoiksi. Perintöverotus toimitetaan tietyn ajan kuluttua perinnönjättäjän kuoltua perukirjan perusteella, joten mahdollinen myöhempi perinnönjako ei vaikuta enää perintöverotukseen.

Perinnönjättäjän kuoltua täytyy kuitenkin ryhtyä eräisiin lain mukaisiin määräaikoihin sidottuihin toimiin. Perunkirjoitus on lähtökohtaisesti järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, joka toimii selvityksenä kuolinpesän tilanteesta. Perukirjassa luetteloidaan muun muassa pesän varat ja velat sekä perinnönsaajat. Perukirja toimii myös veroilmoituksena, sillä sen pohjalta määrätään perintövero. Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perintöverotus toimitetaan kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä perinnönjättäjän kuolinvuotta. Verotusta voidaan kuitenkin hakemuksesta lykätä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Perinnönjakoon ryhdytään yleensä perunkirjoituksen ja perukirjan laadinnan jälkeen. Laissa on säädetty, että vastoin osakkaan kieltoa jakoon ei saa ryhtyä, ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat pesän velat maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat pantu erityiseen hoitoon. Samoin erityisjälkisäädös tai tarkoitemääräys tulee täyttää ennen jakoa, jos osakas sitä vaatii.

Kun pesä on selvitetty, jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia pesänjakoa. Jos pesä on pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan hallinnossa, jakoon ei ryhdytä, ennen kuin pesänselvittäjä tai toimeenpanija on ilmoittanut pesän selvittämisen päättyneen. Osakkaan vaatimuksesta jakoon on ryhdyttävä ja pesä on jaettava kokonaisuudessaan, ellei toisin sovita. Pesä voidaan jakaa osittaisesti vain kaikkien osakkaiden suostumuksella.

Perinnönjaossa, joka suoritetaan myöhemmin kuin perunkirjoitus, omaisuuden arvo saattaa olla noussut tai laskenut. Tämä ei vaikuta enää perintöverotukseen. Vaikka omaisuutta jaettaisiin vasta pitkän ajan kuluttua perunkirjoituksesta, on kuitenkin otettava huomioon, että jaossa on noudatettava perunkirjoituksesta ilmenevää perintöosuuksien jakautumista. Jos näistä poiketaan, voi syntyä ylimääräisiä veroseuraamuksia, kuten lahjaverotus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa