Minilex - Lakipuhelin

Kollektiivisen lisäeläketurvan maksut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kollektiivisella lisäeläketurvalla tarkoitetaan työnantajan puolesta järjestettyä, työntekijöihin kohdistuvaa vapaaehtoista lisäeläketurvaa.

Kollektiivisen lisäeläketurvan henkilöpiirin tulee olla määritelty ryhmittäin työalan tai muun siihen verrattavan perusteen mukaan. Turva ei saa tosiasiallisestikaan kohdistua nimettyihin tai muutoin yksilöllisesti määrättyihin henkilöihin. Kollektiivisena lisäeläketurvana ei pidetä järjestelyä, joka on tarkoitettu koskemaan vain yhtä työnantajan palveluksessa olevaa henkilöä kerrallaan.

Verovelvollisella on oikeus vähentää kollektiivisesti järjestetystä lisäeläketurvasta suorittamiansa maksuja 5 prosenttia verovelvolliselle verovuonna maksetun palkan määrästä. Vähennys saa kuitenkin olla enintään 5 000 euroa vuodessa. Vähennys tehdään ansiotulosta.

Maksut eivät ole vähennyskelpoisia siltä osalta, joka ylittää työnantajan lisäeläketurvasta maksaman määrän. Lisäksi vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että eläkettä aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta.

Muusta kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvasta tai siellä kiinteästä toimipaikasta toimivasta vakuutuslaitoksesta otetun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut eivät lähtökohtaisesti ole vähennyskelpoisia.

Ansiotuloista on mahdollista tehdä lukuisa määrä muitakin vähennyksiä, kuten vaikkapa tulonhankkimisvähennys tai työasuntovähennys. Lisätietoa vähennyksistä voi ottaa selville tutustumalla verolainsäädäntöön, tai vaikkapa kysymällä neuvoa lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa