Minilex - Lakipuhelin

Kohtuulliset oikeudenkäyntikulut


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuvia menoja. Oikeudenkäynnistä aiheutuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut voidaan korvata. Oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta arvioidaan eri seikkojen perusteella.

Oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen tulee korvata vastapuolelle tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Korvauksen tulee siis olla kohtuullinen ja sen tulee liittyä vastapuolelle tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Oikeudenkäyntikuluina voidaan korvata oikeudenkäynnin valmisteluun, asian tuomioistuimessa ajamiseen sekä asiamiehen tai avustajan palkkioon liittyvät kustannukset. Lisäksi korvausta voi saada muun muassa oikeudenkäynnistä asianosaisille koituneesta työstä sekä oikeudenkäynnin välittömästi aiheuttamista menetyksistä kuten esimerkiksi ansionmenetyksestä töistä poissaolon vuoksi. Oikeudenkäynnistä aiheutuneiden kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on kiinnitetty huomiota etenkin asiamiehen tai avustajan palkkion suuruuteen. Merkitystä on muun muassa asian laadulla ja laajuudella sekä aiheutuneen työn vaativuudella. Kohtuullisuutta arvioidaan myös sen perusteella, minkälaisia kustannuksia muiden samantapaisten asioiden hoitamisesta on aiheutunut.

Oikeudenkäyntikulut ovat siis oikeudenkäynnistä aiheutuvia rahallisia kuluja. Oikeudenkäyntikulut, jotka arvioidaan määrältään kohtuullisiksi, on mahdollista korvata. Mikäli haluat tietää lisää kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa