Minilex - Lakipuhelin

Kohtuulliset oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuvia menoja. Oikeudenkäynnistä aiheutuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut voidaan korvata. Oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta arvioidaan eri seikkojen perusteella.

Oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen tulee korvata vastapuolelle tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Korvauksen tulee siis olla kohtuullinen ja sen tulee liittyä vastapuolelle tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Oikeudenkäyntikuluina voidaan korvata oikeudenkäynnin valmisteluun, asian tuomioistuimessa ajamiseen sekä asiamiehen tai avustajan palkkioon liittyvät kustannukset. Lisäksi korvausta voi saada muun muassa oikeudenkäynnistä asianosaisille koituneesta työstä sekä oikeudenkäynnin välittömästi aiheuttamista menetyksistä kuten esimerkiksi ansionmenetyksestä töistä poissaolon vuoksi. Oikeudenkäynnistä aiheutuneiden kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on kiinnitetty huomiota etenkin asiamiehen tai avustajan palkkion suuruuteen. Merkitystä on muun muassa asian laadulla ja laajuudella sekä aiheutuneen työn vaativuudella. Kohtuullisuutta arvioidaan myös sen perusteella, minkälaisia kustannuksia muiden samantapaisten asioiden hoitamisesta on aiheutunut.

Oikeudenkäyntikulut ovat siis oikeudenkäynnistä aiheutuvia rahallisia kuluja. Oikeudenkäyntikulut, jotka arvioidaan määrältään kohtuullisiksi, on mahdollista korvata. Mikäli haluat tietää lisää kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa