Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön perinnönjakosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesään kuuluu usein kiinteistö, joka voi muodostaa pääosan pesän varallisuudesta. Kiinteistön jakaminen tehdään lohkomalla tai halkomalla. Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan, vaihtoon, lahjaan tai perintöön. Halkomisessa tila jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien  mukaisesti uusiksi tiloiksi. Jakosopimuksessa osakkaat sopivat keskenään saamistaan tiluksista. Sopimuksessa jokaiselle yhteisomistajalle on osoitettu oma alue jaettavasta kiinteistöstä. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava kaupanvahvistajalla. Jakosopimuksen muodon on oltava oltava Maakaaren mukainen. Myös yhteisiä alueita sekä yhteisesti omistettuja kiinteistöjä voi jakaa.

Jos kiinteistön jakaminen osiin osakkaiden kesken ei ole vaihtoehto, eikä pesän omaisuus riitä siihen, että kiinteistö laitettaisiin yhden osakkaan perintöosaan, jää jäljelle käytännössä kaksi vaihtoehtoa: kiinteistö voidaan myydä tai joku osakkaista voi lunastaa sen pesän ulkopuolisilla varoilla. Kuolinpesään kuuluvaan kiinteistöön liittyvää lainsäädäntöä löytyy muun muassa perintökaaresta ja maakaaresta. Kiinteistö voidaan lainhuudattaa myös silloin, kun se saadaan perintönä. Selvennyslainhuudon hakeminen ei ole pakollista, vaikka se onkin suositeltavaa.  Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistuksen rekisteröimistä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kiinteistön saajan tulee hakea lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa. Kuolinpesän osakkaat voivat jakaa perinnön keskenään, mikä yleensä edellyttää kiinteistön myyntiä, ellei sitten joku osakkaista halua lunastaa sitä itselleen. On myös mahdollista jättää kiinteistö tai asunto kuolinpesän hallintaan, jolloin pesän osakkaat yhdessä päättävät kiinteistön käytöstä tai esim. vuokraamisesta. Perinnönjako voidaan toimittaa joko osapuolten välisellä sopimuksella tai jos sovintoon ei päästä, tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta. Jos jakoa ei muuten saada toimitetuksi, tuomioistuin voi pesänjakajan esityksestä määrätä kiinteistön myytäväksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa