Minilex - Lakipuhelin

Ketä pidetään potilaana ja mikä on potilasvahinko?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Potilaana pidetään lain määritelmän mukaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluja käyttävää henkilöä. Potilaana pidetään myös veren, kudoksen tai elimen luovuttajaa sekä lääketieteellisen tutkimuksen tervettä tutkittavaa. Potilasaseman riittää muodostamaan myös jo puhelinsoitto hoitolaitokseen. Potilaan määritelmä on tärkeä, sillä potilaan asemassa olevalle aiheutuneisiin vahinkoihin sovelletaan potilasvahinkolakia.

Potilasvahingoissa ensisijaisena hyvityskeinona toimii vakuutusjärjestelmä, jolla korvataan potilaalle aiheutuneita vahinkoja. Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavien on otettava vakuutus siltä varalta, että heille syntyy vahingonkorvausvastuu. Korvaus määrätään kuitenkin soveltaen myös tiettyjä vahingonkorvauslain säännöksiä. Lakia sovelletaan vain Suomessa tapahtuvaan terveyden- ja sairaanhoitoon.

Korvausta suoritetaan potilaalle aiheutuneesta henkilövahingosta. Tällainen voi aiheutua tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä. Myös sairaanhoitolaitteiden aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Tietynlaiset infektiot ovat korvattavissa tietyin edellytyksin. Potilasvahinkolaissa on tarkkaan määritelty, mitkä vahingot ovat korvattavia. Siten kannattaa aina yksittäistapauksessa tarkoin selvittää asiantuntijalta, kuuluuko mahdollinen vahinko korvattaviin potilasvahinkoihin.

Korvausta potilasvahingoista on vaadittava Potilasvahinkokeskukselta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinko tapahtui tai potilas sai tietää vahingosta. Erityisestä syystä korvausta voidaan maksaa myös, vaikka sitä haettaisiin tätä myöhemminkin. Oikeus korvaukseen vanhentuu kuitenkin lopullisesti, kun on kulunut kymmenen vuotta vahinkotapahtumasta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »