Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen omistusoikeustestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden tai jopa useamman henkilön toistensa hyväksi laatima testamentti. Yleisimpiä keskinäiset testamentit ovat aviopuolisoiden välillä, mutta myös muut henkilöt voivat tehdä keskinäisiä testamentteja. Keskinäinen omistusoikeustestamentti on yksi keskinäisen testamentin muoto. Keskinäisessä omistusoikeustestamentissa osapuolet määräävät, että toinen osapuoli saa toisen kuoltua nimenomaan omistusoikeuden, eikä esimerkiksi hallintaoikeutta, toisen omaisuuteen. Keskinäiset omistusoikeustestamentit sisältävät useimmiten määräyksen siitä, kuka omaisuuden saa molempien osapuolten kuoltua. Jos keskinäinen testamentti sisältää tällaisen toissijaismääräyksen, ei eloonjäänyt osapuoli saa kuitenkaan täyttä omistusoikeutta ensiksi kuolleen osapuolen omaisuuteen, vaan hänen omistusoikeutensa on rajoitettu siten, ettei hän voi määrätä testamentilla saamastaan toisen omaisuudesta tekemällä omasta jäämistöstään uuden testamentin. Keskinäisellä omistusoikeustestamentilla ei voida sivuuttaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan.

Keskinäistä omistusoikeustestamenttia koskevat samat muotovaatimukset kuin muunlaisiakin testamentteja. Se on siis laadittava tietyllä tavalla, jotta se olisi pätevä. Keskinäinen testamentti sisältää kuitenkin kahden henkilön määräykset jäämistöistään, joten testamentti voi olla toisen osapuolen osalta täysin kunnossa, jos ainoastaan toisen osalta testamenttia rasittaa jokin pätemättömyysperuste. Keskinäisen omistusoikeustestamentin nojalla omistusoikeuden saavaa toista osapuolta kohdellaan perintöverotuksessa samoin kuin muitakin testamentinsaajia tai perillisiä eli heidän täytyy maksaa testamentin nojalla saamastaan omaisuudesta perintöveroa. Esimerkiksi puolisoiden välillä on kuitenkin katsottu, että leski voi halutessaan luopua testamentista osittain ja tyytyä pelkästään hallintaoikeuteen. Tällöin verotetaan sitä tahoa, jolle omistusoikeus siirtyy.

Keskinäisen omistusoikeustestamentin laadinta on merkittävä jäämistösuunnittelun keino, jolla on paljon vaikutuksia testamentinsaajan ja perillisten asemaan niin verotuksen kuin omaisuuden jakamisenkin kannalta. Jotta testamentti tulee laadittua kaikkien vaatimusten mukaan ja sen sisältö saadaan vastaamaan perinnönjättäjän tarkoitusta, kannattaa testamentin laadintaan käyttää asiantuntijan apua. Jos olet epävarma siitä, mikä tilanteessasi olisi paras toimintavaihtoehto, suositeltavaa on ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa