Minilex - Lakipuhelin

Käypä arvo perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuutta ei yleensä ole jaettu tai myyty vielä silloin, kun perintövero määrätään. Tästä syystä omaisuus arvostetaan sen käypään arvoon. Perinnön arvona pidetään perintöverotuksessa sitä omaisuuden käypää arvoa, joka omaisuudella oli vainajan kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa.

Arvostuksen kannalta ratkaiseva ajankohta on verovelkasuhteen syntyhetki eli yleensä perittävän kuolinpäivä. Perukirja määrittää pitkälti sen, mikä on vainajalta jääneen omaisuuden arvo verotuksessa. Perukirjaan kirjattua arvoa pidetään siis lähtöarvona. Jos veroviranomainen haluaa poiketa verovelvollisen esittämästä arvosta, sen tulee esittää luotettavaa näyttöä esineen todennäköisemmästä arvosta. Ellei verovelvollisella ole antaa vastanäyttöä, veroviranomainen voi poiketa perukirjaan merkitystä arvosta. Verovelvollisen esittämällä näytöllä on siis käytännössä suuri merkitys.

Jos perintöverotuksessa käytetty arvo poikkeaa huomattavasti siitä, mikä varallisuuden myyntihinta myöhemmin on, on mahdollista, että perintöverotusta oikaistaan.

Varojen arvostamisessa käytetään apuna verohallinnon ohjetta arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa. Verohallinnon ohjeesta voidaan poiketa, jos luotettavaa näyttöä esitetään, mutta käytännössä ohjetta noudatetaan hyvinkin pitkälti. Verohallinnon ohje sisältää kolme erilaista arvostusmenetelmää. Käypä arvo määritetään ohjeen mukaan kohteesta saatujen tosiasiatietojen perusteella käyttäen sitä arvonmäärittämismenetelmää, joka soveltuu kyseiseen tapaukseen parhaiten.

Verohallinnon ohjeessa on siis annettu raamit varojen arvostamiselle. Varallisuus on jaettu irtaimeen varallisuuteen, kiinteään varallisuuteen, maatilavarallisuuteen ja yritysvarallisuuteen. Arvostaminen tapahtuu seuraavan järjestyksen mukaan: 1) arvostamisen kohteena olevan varallisuuden yksilöllinen kauppahinta. Jos sellaista ei ole, niin 2) varallisuus arvostetaan vertailutietojen mukaan. Jos vertailutietoja ei ole, niin 3) käytetään tuottoarvo- tai kustannusarvolaskelmia.

Käyvän arvon määrittäminen ei useinkaan ole ongelmatonta. Lähtökohtaisesti arvoa määritettäessä sovelletaan Verohallinnon ohjeessa olevia arvostamismenetelmiä, ellei niistä ole perusteltua syytä poiketa. Käyvän arvon määrittämisongelma tulee koskee käytännössä kaikkea muuta pesään kuuluvaa omaisuutta paitsi rahaa, rahamääräisiä saatavia ja talletuksia. Tällainen varallisuus arvostetaan täyteen arvoonsa (nimellisarvo).

Verohallinnon ohje varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa määrittää pitkälti sen, miten varallisuus tullaan arvostamaan käypään arvoonsa. Me Minilexillä autamme mielellämme käyvän arvon määrittämistä koskevissa kysymyksissä. Soita siis rohkeasti lakipuhelimeen tai jätä kysymyksesi verkkosivujen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa