Minilex - Lakipuhelin

Jakokirjan sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimitetusta perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Jakokirjan sisällölle on asetettu hieman erilaiset sisältövaatimukset sen mukaan, onko perinnönjako toimitettu kuolinpesän osakkaiden sopimusjakona vai pesänjakajan suorittamana toimitusjakona.

Mikäli perinnönjako toimitetaan kuolinpesän osakkaiden sopimusjakona, on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava jakokirja. Osakkaiden allekirjoitusten lisäksi edellytetään kahden esteettömän henkilön todistusta syntyneen asiakirjan oikeellisuudesta. Sen sijaan pesänjakajan toimittamassa toimitusjaossa riittävää on, että pesänjakaja allekirjoittaa jakokirjan.

Jakokirjan tarkoituksena on tuoda ilmi se, millä tavoin perittävän omaisuus on jaettu kuolinpesän osakkaille. Laissa ei kuitenkaan tarkasti säädetä siitä, mitä jakokirjan tulisi pitää sisällään. Pääsääntöisesti jakokirjassa tulisi vähintäänkin mainita asianosaisten nimet ja heidän oikeutensa perusta, suhteellisten perintöosien suuruudet, arvomääräisten perintöosien suuruudet sekä se, mitä omaisuutta kukin kuolinpesän osakkaista on itselleen saanut. Lisäksi jakokirjassa tulisi olla maininta siitä, onko perinnön saajan aviopuolisolla avio-oikeutta tämän perinnönjaossa saamaan omaisuuteen. Jakokirja on myös päivättävä.

Jos pesänjakaja on suorittanut perinnönjaon, tulee jakokirjasta käydä ilmi ne perusteet, joilla pesänjakaja on päätynyt ratkaisuunsa. Näin ollen pesänjakajan on perusteltava perinnönjakoratkaisunsa jakokirjassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa