Minilex - Lakipuhelin

Jakokirja Digi -ja väestötietovirastoon (eli entiseen maistraattiin)

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta ja kuolinpesistä säädetään yleisesti perintökaaressa. Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona tai toimitusjakona. Toimitusjaolla tarkoitetaan pesänjakajan tekemää kuolinpesän jakoa. Sopimusjaolla taas osakkaiden keskenään tekemää sopimusta jaon toteutuksesta. Jakokirjasta näkee, miten perukirjassa luetteloitu omaisuus jaetaan perillisten kesken. Jakokirja laaditaan aina vasta perunkirjoituksen jälkeen. Perunkirjoitus pidetään ja perukirja laaditaan 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perukirjassa luetteloidaan kaikki vainajalla ollut varallisuus ja velat. Vasta perunkirjoituksen jälkeen maksetaan kaikki vainajan velat. Tämän jälkeen sitten pesä on vasta kokonaan selvitetty ja omaisuutta voidaan alkaa kuolinpesän osakkaiden kesken jakamaan.

Jos pesässä on oikeustoimikelvottomia tai esimerkiksi alaikäisiä, tulee heillä olla edunvalvoja, joka vahtii heidän etuaan. Tällä on myös erityispiirteensä jaossa. Mikäli pesänjakajaa ei ole määrätty, vaatii jakokirja Digi -ja väestötietoviraston (eli entisen maistraatin luvan). Lupaa kannattaa hakea etukäteen ja sitä koskeva suoritemaksu on pesän selvittämisestä aiheutunut tarpeellinen kustannus, joka tulee suoritettavaksi kuolinpesän yhteisistä varoista. Edunvalvojan on toimitettava Digi -ja väestötietovirastolle jäljennös allekirjoitetusta sopimuksesta oikeustoimien tekemisen jälkeen. Sen sijaan jos päämiehen ja edunvalvojan edut ovat ristiriidassa, on edunvalvojalle määrättävä sijainen. Edunvalvoja voi olla esteellinen esimerkiksi, jos edunvaloja on päämiehen lähisukulainen ja molemmat ovat osakkaina kuolinpesässä. Sen sijaan, jos pesässä ei ole edunvalvontaa tarvitsevia, ei jakokirjaa tarvitse Digi -ja väestötietovirastossa vahvistaa. Digi -ja väestötietovirasto ei ole se paikka, joka tutkisi varallisuustilanteita, vaan se tutkii enemmänkin osakasluetteloiden oikeellisuutta.

Jos asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakipuhelimeemme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa