Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintö on lahja, joka otetaan huomioon lahjanantajan kuoleman jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa. Rintaperilliselle annettua tavanomaista suurempaa lahjaa pidetään automaattisesti ennakkoperintönä. Tämän taustalla on ajatus siitä, että perittävä ei ole halunnut suosia yhtä perillistään antamalle tälle enemmän omaisuuttaan kuin muille perillisilleen. Lahjanantaja voi kuitenkin erikseen määrätä, että lahjaa ei tule ottaa huomioon ennakkoperintönä. Muulle kuin rintaperilliselle annettua lahjaa pidetään ennakkoperintönä vain, jos lahjanantaja on niin erikseen määrännyt. Perinnönjättäjän perillisilleen antamat lahjat voivat siis olla joko tavallisia lahjoja tai ennakkoperintöjä.

Lahjansaaja maksaa ennakkoperinnöstään lahjaveroa kuten tavallisesta lahjasta silloin, kun hän saa ennakkoperinnön. Ennakkoperintö otetaan kuitenkin huomioon myös perinnönjaossa ja perintöverotuksessa.

Perinnönjaossa kaikki ennakkoperinnöt lisätään kuolinpesän varoihin. Ennakkoperinnön arvoksi katsotaan se käypä arvo, joka sillä oli lahjoitushetkellä. Ennakkoperintöä ei siis arvosteta kuolinhetken mukaiseen arvoon. Perinnönjättäjän omaisuus ja ennakkoperinnöt lasketaan yhteen ja tämä yhteissumma jaetaan perillisten kesken. Ennakkoperinnön saanut perillinen saa perinnönjaossa vähemmän omaisuutta kuin muut perilliset, koska vainaja on jo elinaikanaan lahjoittanut tälle omaisuuttaan.

Jokaiselle perilliselle määrätään perintövero hänen perintöosuutensa mukaan. Ennakkoperinnön saanut perillinen maksaa siis perintöveroa sekä aiemmin saadusta ennakkoperinnöstään ja nyt perinnönjaossa saadusta omaisuudesta. Perintöveron määrästä vähennetään kuitenkin aiemmin maksetun lahjaveron määrä. Jos maksetun lahjaveron määrä on suurempi kuin nyt maksettavaksi tuleva perintövero, erotusta ei makseta takaisin.

Esimerkki: Perittävältä on jäänyt kolme rintaperillistä A, B ja C. Perittävä on lahjoittanut A:lle aiemmin kesämökkinsä, jonka arvo lahjoitushetkellä oli 200 000 euroa. Perittävältä jäi muuta omaisuutta 700 000 euroa. Ennakkoperintö lisätään pesän varoihin, jolloin pesän varat ovat 900 000 euroa. Tällöin jokaisen perillisen tulee saada 300 000 euroa. Koska A on jo saanut ennakkoperintönä 200 000 euron arvoisen kesämökin, saa hän nyt toimitettavassa perinnönjaossa 100 000 euroa. B ja C puolestaan saavat molemmat 300 000 euroa. Jokaiselle perilliselle määrätään nyt perintövero 300 000 eurosta. A:n perintöveron määrästä vähennetään se lahjaveron määrä, jonka hän on aiemmin kesämökistä maksanut.

Jos perittävä olisi kuitenkin erikseen määrännyt, että hänen lahjoittamaansa kesämökkiä ei tule ottaa huomioon ennakkoperintönä, ei sitä otettaisi lainkaan huomioon perinnönjaossa. Tällöin pesän varat olisivat siis 700 000 euroa, joka jaettaisiin tasan A:n, B:n ja C:n kesken ja jokainen perillinen maksaisi perintöveron tästä perinnönjaossa saamastaan omaisuudesta.

Jos lahjaa pidetään siis ennakkoperintönä, se otetaan huomioon perinnönjaossa sekä lahjansaajan perintöverotuksessa. Ennakkoperinnön saanut perillinen saa lahjanantajan kuoleman jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa vähemmän omaisuutta kuin muut perilliset. Lisäksi hänelle maksettavaksi tulevasta perintöverosta vähennetään hänen aikaisemmin suorittamansa lahjaveron määrä.

Lisätietoa ennakkoperinnön vaikutuksesta perinnönjakoon saat soittamalla lakipuhelimeen tai jättämällä kysymyksesi verkkosivujen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa