Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöksi kutsutaan perittävän eläessään antamaa lahjaa. Lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, mikäli se on annettu rintaperilliselle tai muulle perilliselle. Ennakkoperinnöksi ei kuitenkaan katsota kustannuksia joita on koitunut lasten kasvattamisesta tai kouluttamisesta. Myös tavanomaiset lahjat tai lahjoitukset, joiden yhteydessä on nimenomaisesti todettu, että lahjoitusta ei katsota ennakkoperinnöksi, jäävät ennakkoperinnön käsitteen ulkopuolelle. Ennakkoperintö vaikuttaa saajan perintöosan suuruuteen perinnönjaossa.

Rintaperilliselle annettu ennakkoperintö vähennetään hänen perintöosastaan. Mikäli puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle on annettu ennakkoperintöä, vähennetään tämän arvo ensiksi kuolleen puolison jättämästä perinnöstä. Kun ennakkoperinnön saajana on puolestaan muu kuin rintaperillinen, vähennys tehdään siinä tapauksessa, että perittävä on määrännyt näin ennakkoperintöä annettaessa. Ennakkoperinnön arvo lisätään perinnönjaossa pesän säästöön. Esimerkiksi jos pesässä on varoja 100 000 euroa ja ennakkoperinnön saaja on saanut lahjaksi kiinteistön, jonka arvo on 50 000 euroa, katsotaan pesän säästön olevan 150 000 euroa. Mikäli ennakkoperinnön arvo on saman suuruinen kuin perilliselle kuuluva perintöosa, ei ennakkoperinnön saaja ole enää oikeutettu saamaan osuuttaan pesän varoista. Jos taas saatu ennakkoperintö on pienempi kuin perilliselle kuuluva perintöosa, ennakkoperinnön saaja saa sen osan pesästä, mikä on perintöosan ja ennakkoperinnön arvon erotus. Jos esimerkiksi perilliselle kuuluva perintöosa on 75 000 euroa ja hänen ennakkoperintönä saamansa kiinteistön arvo on 50 000 euroa, saa perillinen pesän varoista vielä puuttuvan osan eli 25 000 euroa. Siinä tapauksessa, että perillisen saama ennakkoperintö on arvoltaan suurempi kuin hänen perintöosansa, perinnönsaaja ei ole kuitenkaan velvollinen palauttamaan ylimenevää osaa, ellei näin ole erikseen sovittu ennakkoperintöä annettaessa.

Ennakkoperinnölle annetaan perinnönjaossa pääsääntöisesti se arvo, joka sillä vastaanottohetkellä oli. Pääsääntöä sovelletaan, ellei voida esittää esimerkiksi näyttöä sen puolesta, että ennakkoperinnön antajan tarkoitus olisi lahjoitushetkellä ollut se, että ennakkoperintö arvostetaan perinnönjakohetken mukaisesti. 

Mikäli ennakkoperinnöllä loukataan toisen perillisen oikeutta lakiosaan, perillisellä on oikeus nostaa lakiosan täydennyskanne ennakkoperinnön saajaa vastaan. Ennakkoperintöä antamalla ei siis käytännössä voida luoda tilannetta, jossa perillisellä ei olisi oikeutta saada hänelle kuuluvaa lakiosaa perinnöstä. Ennakkoperintöä ja perinnönjakoa koskevissa kysymyksissä on yleensä viisasta kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa