Minilex - Lakipuhelin

Digi -ja väestötietoviraston (eli entisen maistraatin) lupa perinnönjakoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa vajaavaltaista henkilöä, eli alle 18-vuotiasta tai vajaavaltaiseksi julistettua, edustaa edunvalvoja. Lisäksi edunvalvoja on voitu määrätä muullekin kuin vajaavaltaiselle henkilölle, jos tämä tarvitsee apua asioidensa hoidossa. Edunvalvoja ei kuitenkaan voi ryhtyä kaikkiin päämiestä koskeviin oikeustoimiin itsenäisesti, vaan hän tarvitsee tiettyihin merkittäviin toimiin luvan holhoustoimiviranomaiselta eli Digi -ja väestötietovirastolta (eli entiseltä maistraatilta). Luvanvarainen onkin esimerkiksi päämiehen puolesta tapahtuva perinnönjakosopimuksen teko, mikäli pesään ei ole määrätty pesänjakajaa. Mikäli pesänjakaja kuitenkin toimittaa perinnönjaon, ei lupaa tarvita. Edunvalvojan tulee hakea sopimuksen mukaiseen perinnönjakoon lupaa Digi -ja väestötietovirastolta mielellään ennen sopimuksen tekoa, eikä perinnönjakosopimus sido päämiestä ennen luvan myöntämistä. Digi -ja väestötietoviraston lupapäätös on maksullinen.

Osakkaiden itse toimittaman perinnönjaon luvanvaraisuus ei riipu siitä, onko edunvalvoja määrätty tehtäväänsä vai onko hän alaikäisen lakimääräinen edunvalvoja eli huoltaja. Jos pesässä siis on alaikäisiä, on Digi -ja väestötietoviraston lupa aina haettava, jos pesänjakajaa ei ole. Sen lisäksi alaikäiselle saatetaan joutua määräämään edunvalvojan sijainen, mikäli hänen huoltajansa on esteellinen toimimaan hänen edustajanaan perinnönjaossa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos huoltaja on osakkaana samassa pesässä. Kun perinnönjaolle haetaan lupaa, tulee perinnönjaon sisältö olla jo käytännössä selvillä, ja Digi -ja väestötietovirastolle tulee toimittaa perinnönjakosopimuksen luonnos. Ilman jaon sisällön tuntemista Digi -ja väestötietoviraston on nimittäin mahdotonta valvoa sitä, onko jako päämiehen edun mukainen. Digi -ja väestötietovirasto suosittelee luvan hakemista ennen perinnönjaon toimittamista, mutta se voi hyväksyä oikeustoimen myös jälkikäteen edunvalvojan hakemuksesta.

Osakkaat, ja edunvalvoja tai edunvalvojat eivät siis keskenään voi toimittaa perinnönjakoa päämiestä sitovalla tavalla ennen maistraatin myöntämää lupaa. Hakemuksen käsittelyyn kuluva aika saattaa lisätä perinnönjaon kestoa, ja siksi lupaa kannattaa hakea mahdollisimman pian. Riskinä on aina myös se, ettei maistraatti myönnä lupaa sopimuksen mukaiseen jakoon, vaan osakkaiden on tehtävä uusi sopimus, jolle lupaa haetaan. Perinnönjakosopimuksen laadinnassa onkin usein syytä turvautua lakimiehen apuun, jolloin sopimuksesta saadaan todennäköisemmin sellainen, että myös Digi -ja väestötietovirasto hyväksyy sen sisällön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa