Minilex - Lakipuhelin

Asuntolainan ositus puolison kuoleman jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta ja kuolinpesän asioista muutoinkin säädetään perintökaaressa. Vainajan kuoleman jälkeen ensin toimitetaan perunkirjoitus ja laaditaan perukirja sekä maksetaan kaikki velat ja maksut. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa miettimään omaisuuden jakoa perillisten kesken sekä ositusta, jos vainaja oli naimisissa.

Vainajan ja lesken välillä tulee siis toimittaa ositus, jotta saadaan selville kuolinpesään kuuluva omaisuus. Osituksessa vainajan ja lesken omaisuus luetellaan ja lasketaan yhteen. Tämä yhteenlaskettu omaisuus sitten jaetaan avio-oikeuden mukaisesti pääsääntöisesti puoliksi, jolloin molemmat osapuolet, leski ja kuolinpesä, saavat yhtä suuren osan kaiken laatuisesta omaisuudesta. Tällöin enemmän omistava puoliso voi joutua maksamaan tasinkoa toiselle. Kuolinpesä tilanteet ovat kuitenkin erikoistapauksia, sillä lesken ei tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesälle, vaikka päinvastaisessa tilanteessa kuolinpesän tulee kyseistä tasinkoa maksaa leskelle. Mikäli puolisoilla oli avioehtosopimus, joka poistaa avio-oikeuden osittain tai kokonaan, suoritetaan vain omaisuuden erottelu.

Puolisoiden omaisuuteen voi kuulua niin varoja kuin velkojakin. Esimerkiksi asunnon hankintaa varten on voitu ottaa asuntolainaa. Tällaisissa kuolintilanteissa puolet asuntolainasta menee puolison kuoleman jälkeen kuolinpesälle. Mikäli kuolinpesässä on lesken lisäksi muita henkilöitä esimerkiksi lapsia, tulee asuntolainaa maksettaessa huomioida, ettei tahattomasti anna verotettavaksi katsottavaa lahjaa muille kuolinpesän osakkaille. Lahjaveroa kun pitää maksaa yli 5000 euron arvoisista lahjoista 3 vuoden ajalta. Pääsääntöisesti siis asuntolainaa voi maksaa esim. vakuutusrahoilla huoletta, vasta kun kuolinpesä on ositettu ja asunto lainoineen jäänyt osituksessa leskelle. Tietenkin kuolinpesän osuuden lainasta voi maksaa myös kuolinpesän omista (vainajan) varoista. On kuitenkin mahdollista, että osituksessa koko laina jaetaan lesken vastattavaksi. Tällöin osituksen jälkeen leski voi huoletta maksaa velkaa millä varoilla itse haluaa.

Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa