Minilex - Lakipuhelin

Virallinen pesänselvittäjä oikeuden määräyksestä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse selvyyteen kuolinpesän varoista ja veloista, oikeus voi määrätä virallisen pesänselvittäjän. Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista, eli perilliset, yleistestamentin saaja sekä leski voivat hakea pesänselvittäjää käräjäoikeudesta. Pesänselvittäjänä toimii oikeuden määräämä henkilö, jonka voidaan edellyttävän suoriutuvan tehtävästä. Yleensä tehtävään määrätään lakimies. Erityisistä syistä johtuen voidaan pesänselvittäjäksi määrätä myös pesän osakas, mikäli muut osakkaat eivät sitä vastusta. 

Virallisen pesänselvittäjän on ryhdyttävä toimiin pesän selvittämiseksi. Pesänselvittäjä selvittää vainajan varat ja velat.Yleensä pesänselvittäjä toimii myös pesänjakajana. Mikäli pesä on ylivelkainen, pesänselvittäjän tehtävänä on pyrkiä sopimukseen velkojien kanssa velkojen maksusta. 

Kuolinpesän joutuessa pesänselvittäjän hallintoon pesänselvittäjälle tulee maksaa kohtuullinen palkkio ja korvaus kuluista. Varsinkin pienissä kuolinpesissä pesänselvittäjän saama palkkio ja korvaus kuluista voivat ylittää kuolinpesän arvon. Tällöin palkkion ja kulukorvauksen joutuvat maksamaan pesänselvittäjää hakeneet henkilöt. Ajankohtaisen tiedon varmistamiseksi suosittelen soittamaan lakimiehelle. 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa