Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän valtuudet


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuimella on valta hakemuksesta määrätä kuolinpesään pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä tarkoittaakin tuomioistuimen määräämää kuolinpesän selvittäjää, jonka tehtävänä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon esimerkiksi maksamalla vainajan velat. Pesänselvittäjällä on valtuudet toimia selvittäjänä vain siinä kuolinpesässä, johon tuomioistuin on päätöksellään hänet määrännyt.

Pesänselvittäjän toimivalta on yleinen. Pesänselvittäjän tehtävänä on huolehtia kaikkien niiden oikeudenomistajien eduista, kuten osakkaiden ja velkojien, joiden oikeus on riippuvainen kuolinpesän selvittämisestä. Pesänselvittäjän on hoidettava tehtäväänsä tehokkaasti ja viivyttelemättä.

Kun jäämistö luovutetaan pesänselvittäjän hallintoon, menettävät pesän osakkaat asiavaltuutuksensa eli oikeuden käydä oikeutta omissa nimissään oikeudenkäynnin kohteesta. Pesäselvitysmääräyksen jälkeen vain pesänselvittäjällä on valtuus edustaa kuolinpesää kolmatta vastaan ja kantamaan sekä vastaamaan kuolinpesää koskevissa asioissa. Pesänselvittäjä edustaakin kuolinpesää kaikissa asioissa.

Sen jälkeen, kun kuolinpesä on pesänselvittäjän alaisuudessa, voivat pesän osakkaat käyttää kuolinpesän omaisuutta vain selvittäjän antaman valtuutuksen nojalla. Mikäli haluat tietää tarkemmin pesänselvittäjän valtuuksista, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa