Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan kuolinpesän jako-osuudella?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän asioista puhuttaessa kuulee usein termejä, kuten jako-osuus ja perintöosuus. Näillä termeillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa – kuolinpesän osakkaalle perinnönjaossa tulevaa osuutta jakamattomasta kuolinpesästä.

Jotta kuolinpesän varsinainen perinnönjako voidaan suorittaa, tulee osakkaiden jako-osuudet ensin selvittää. Ensin määritellään ns. suhteellinen jako-osuus. Suhteellinen jako-osuus kertoo, millaisiin murto-osiin kuolinpesän omaisuus tulee osakkaiden kesken jakaa. Mikäli vainajalta on esimerkiksi jäänyt jälkeensä neljä jälkeläistä, on kullekin perilliselle tuleva jako-osuus 1/4 jäämistöstä.

Kun suhteelliset jako-osuudet on määritelty, lasketaan, millainen osuus omaisuutta tälle suhteelliselle jako-osuudelle on tuleva. Mikäli jäämistössä on omaisuutta 100 000 euron arvosta ja suhteelliset jako-osuudet olisivat edellä esitetyn esimerkin kaltaiset eli 1/4, tulisi laskennalliseksi eli arvomääräiseksi jako-osuudeksi 100 000/4 eli 25 000 euroa.

Vasta kun jako-osuudet on yllä esitetyllä tavalla selvitetty voidaan reaalinen jakotoimitus aloittaa. Reaalisessa jaossa osakkaille annetaan hänen jako-osuuttaan vastaava määrä omaisuutta. Voidaan sanoa, että reaalisessa jaossa osakkaat saavat esinekohtaisen jako-osansa kuolinpesästä. Vasta kun varsinainen perinnönjako, jossa kuolinpesän osakkaat ovat saaneet osalleen jako-osuutensa mukaisesti omaisuutta, on toimitettu, katsotaan kuolinpesä jaetuksi.

Jako-osuuden suuruuteen vaikuttavat useat asiat, kuten lesken oikeus tasinkoon ja kuolinpesästä mahdollisesti maksettavat avustukset. Jotta jako-osuudet saadaan määriteltyä oikein ja mahdollisten riitaisuuksien määrä minimoitua, voi olla hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.

 

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa