Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus jakamattomaan kuolinpesään


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Eloonjääneellä puolisolla eli leskellä on oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallussaan. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista vaatii jakoa, supistuu lesken suoja yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon tai muuhun leskelle sopivaan asuntoon. Leski on kuolinpesän osakkaana ositukseen asti. Leski on kuolinpesän osakas myös osituksen jälkeen jos hän on perillisen asemassa tai yleistestamentin saaja.

Mikäli leskellä on omistuksessaan hänelle sopiva asunto, ei asumista suojata vainajan asunnossa. Lesken oikeus pitää asuntoa jakamattomana hallussaan sisältää myös tavanomaisen asuntoirtaimiston.

Leskellä ei ole oikeutta vainajan jäämistöön, mikäli avioerohakemus on ollut vireillä ennen vainajan kuolemaa. Mikäli kuolinpesä on ylivelkainen voidaan lesken käyttämä asunto joutua myymään. Velkojien oikeus on vahvempi kuin lesken oikeus asuntoon. Perintöasioissa on hyvä turvautua lakimiehen apuun oikean lopputuloksen varmistamiseksi.

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa