Minilex - Lakipuhelin

Törkeä kavallus ja lainkonkurrenssi - KKO:2015:33


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Kavallus
    Törkeä kavallus
    Luottamusaseman väärinkäyttö
    tahallisuus
    rikosten yhtyminen

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2015:33 oli kysymys lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtajan törkeästä kavalluksesta ja sekä korkeimman oikeuden tekemän rikosten yhtymisen arvioinnista. Tapauksessa A oli toiminut lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtajana. A oli ilman yhdistyksen hallituksen päätöstä siirtänyt kyseisen yhdistyksen varoja Itävallassa sijaitsevalle yhdistyksen nimissä olevalle toiselle pankkitilille. Eräälle toiselle ulkomaalaiselle asianajajalle annettiin käyttöoikeus tiliin. A:n ja asianajajan välisen sopimuksen mukaan asianajajalla oli oikeus hallita varoja ja sijoittaa varat eteenpäin. Varat tuli kuitenkin palauttaa yhdistyksen tilille Suomessa kuuden viikon kuluessa varojen vastaanottohetkestä. Asianajaja kuitenkin oli käyttänyt suurimman osan varoista hänen omiin tarkoituksiinsa ja lopulta varoista palautui vähemmän kuin yksi kymmenesosa yhdistykselle. Takaisinmaksusta ei ollut asetettu vakuutta.

Rikoslain mukaan kavalluksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi tuomitaan se, joka anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta. Jos kavalluksessa kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja, taikka aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijän on tuomittava törkeästä kavalluksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. A:n katsottiin anastaneen varat lähivakuutusyhdistykseltä ja hänet tuomittiin törkeästä kavalluksesta.

Rikoslain mukaan jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa joko ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta taikka jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Korkein oikeus arvioi kahta rikosta, kavallusta sekä luottamusaseman väärinkäyttöä lainkonkurrenssiopin mukaan ja katsoi, ettei A ollut syyllistynyt erillisenä rikoksena luottamusaseman väärinkäyttöön.

 

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »