Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuksen lieventämisperusteet ja niiden vaikutus - KKO:2015:69

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen määrääminen
    rangaistuksen mittaaminen
    Lieventämisperusteet
    Huumausainerikos
    Törkeä huumausainerikos

Ratkaisussa KKO:2015:69 käsiteltiin rikosoikeudellisen rangaistuksen lieventämisperusteita. A oli laittomasti hankkinut huumetta, jota hän oli myynyt edelleen ja itse käyttänyt. A oli oma-aloitteisesti ilmiantanut tekemänsä rikokset poliisille ja osoittanut huumausainekätkön, minkä avulla huumausaineita oli saatu viranomaisten haltuun. Käräjäoikeus oli tuomiossaan ottanut huomioon lieventävänä seikkana rangaistusta mitattaessa A:n toimet selvittää rikokset. Hovioikeus oli A:n valituksen johdosta edelleen alentanut A:n rangaistusta.

KKO:n tuli arvioida tapauksessa, miten paljon merkitystä tuli antaa A:n toiminnalle rikosten selvityksen osalta mitattaessa A:n rangaistusta.

Rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan mukaan rangaistuksen lieventämisperusteita ovat muun ohella tekijän pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa vaikutuksia ja hänen pyrkimyksensä edistää rikoksensa selvittämistä. Rikoslakiin ei ole kirjattu miten paljon lieventämisperusteiden soveltamisen tulee vaikuttaa tuomittavaan rangaistuksen määrään. Lain esitöiden mukaan lieventämisperusteiden tarkoituksena on saada rikoksen tekijä selvittämään rikostaan ja siten auttaa ehkäisemään rikoksensa seurauksia. KKO:n mukaan lainkohdasta ilmenee, että sen soveltaminen rajoittuu tekijän itse tekemiin rikoksiin, mutta kuitenkin tästä voitaisiin poiketa, jos tekijän selvittämistoimet kohdistuvat tekoon, jossa on olemassa riski tekijäkumppaneiden tai muutoin osallisten toimiin, voi selvittäminen osoittaa vahvaa pyrkimystä poistaa rikoksen vaikutukset tai ennaltaehkäistä ne.

KKO:n mukaan A:n syyksiluetut rikokset ovat olleet kokonaisuudessaan huomattavan huumausainemäärän levittämiseen pyrkineitä rikoksia, joiden selvittäminen on erityisen tärkeää yleisen edun kannalta ja A:n myötävaikutus selvittämisprosessiin on ollut merkittävä ja mahdollisesti ratkaiseva. Lisäksi A oli estänyt, ilmoittamalla poliisille huumeidenkätköpaikan, suuren määrän huumeita päätymästä katukauppaan.

KKO päätyi siten alentamaan A:n tuomiota vielä neljällä kuukaudella hovioikeuden tuomiosta, koska oli aihetta soveltaa rikoslain lievennysperusteita. KKO vähensi A:n tekemistä rikoksien vakiintuneesta rangaistuksesta neljästä vuodesta vankeutta yhden kolmasosan eli 1 vuoden ja kuusi kuukautta, minkä avulla saatiin selville A:lle tuomittava vankeustuomion määrä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa