Minilex - Lakipuhelin

Yritysjärjestelyt: Osakevaihto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakevaihdosta on kyse, kun osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden toisen osakeyhtiön osakkeista, että yhtiön omistamat osakkeet tuottavat enemmän kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakevaihdolla voidaan myös tarkoittaa järjestelyä jossa osakeyhtiö, jolla on jo enemmän kuin puolet toisen yhtiön äänimäärästä, hankkii lisää tämän yhtiön osakkeita. Vastikkeeksi yhtiö antaa toisen yhtiön osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeitaan tai hallussaan olevia omia osakkeitaan.

Suoritettava vastike saa olla myös rahaa. Rahamääräinen vastike ei saa olla enempää kuin kymmenen prosenttia vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta. Nimellisarvon puuttuessa enimmäismäärä on kymmenen prosenttia osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa.

Osakevaihtoa ei pääsääntöisesti pidetä verotuksessa luovutuksena. Osakevaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintameno on luovutettujen osakkeiden poistamatta oleva osa hankintamenoa. Jos vastikkeena saadaan osakkeiden sijaan rahaa, pidetään vaihtoa osakkeiden luovutuksena.

Jos uusia osakkeita saanut siirtyy asumaan muualle kuin Suomeen alle kolmen vuoden kuluessa osakevaihdosta, häneen kohdistuu niin kutsuttu exit-vero. Tällä tarkoitetaan sitä, että se määrä, joka osakevaihdossa ei ole veronalaista tuloa koska sitä ei edellä mainitussa säännössä katsota luovutukseksi, siirretäänkin sen verovuoden tuloksi jona muutto on tapahtunut.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa