Minilex - Lakipuhelin

Yritysjärjestelyt: Liiketoimintasiirto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteensa kohdistuvat varat, velat ja varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Osapuolia kutsutaan siirtäväksi yhtiöksi ja vastaanottavaksi yhtiöksi. Siirtävä yhtiö saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita

Luovutetun omaisuuden veronalaiseksi luovutushinnaksi katsotaan verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa. Luovutushinta vaikuttaa siirtävän yhtiön verotuksessa. Siirtyneen omaisuuden vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi vastaanottavan yhtiön verotuksessa katsotaan määrä, joka vastaa siirtävän yhtiön veronalaista luovutushintaa.

Muut liiketoimintasiirron yhteydessä siirtyneet vähennyskelpoiset menot kuin hankintamenot vähennetään vastaanottavan yhtiön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty siirtävän yhtiön verotuksessa. Vastaavasti siirtyneisiin varoihin kohdistuvat oikaisuerät ja varaukset luetaan vastaanottavan yhtiön verotuksessa veronalaiseksi tuloksi samalla tavalla, kuin ne olisi luettu tuloksi siirtävän yhtiön verotuksessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vastikkeeksi saatujen osakkeiden vähennyskelpoinen hankintameno on siirrettyjen varojen verotuksessa vähentämättä oleva määrä vähennettynä siirtyneiden velkojen ja varausten määrällä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa