Minilex - Lakipuhelin

Yritysjärjestelyt: Liiketoimintasiirto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteensa kohdistuvat varat, velat ja varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Osapuolia kutsutaan siirtäväksi yhtiöksi ja vastaanottavaksi yhtiöksi. Siirtävä yhtiö saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita

Luovutetun omaisuuden veronalaiseksi luovutushinnaksi katsotaan verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa. Luovutushinta vaikuttaa siirtävän yhtiön verotuksessa. Siirtyneen omaisuuden vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi vastaanottavan yhtiön verotuksessa katsotaan määrä, joka vastaa siirtävän yhtiön veronalaista luovutushintaa.

Muut liiketoimintasiirron yhteydessä siirtyneet vähennyskelpoiset menot kuin hankintamenot vähennetään vastaanottavan yhtiön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty siirtävän yhtiön verotuksessa. Vastaavasti siirtyneisiin varoihin kohdistuvat oikaisuerät ja varaukset luetaan vastaanottavan yhtiön verotuksessa veronalaiseksi tuloksi samalla tavalla, kuin ne olisi luettu tuloksi siirtävän yhtiön verotuksessa.

Vastikkeeksi saatujen osakkeiden vähennyskelpoinen hankintameno on siirrettyjen varojen verotuksessa vähentämättä oleva määrä vähennettynä siirtyneiden velkojen ja varausten määrällä.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa