Minilex - Lakipuhelin

Yritysjärjestelyt: Jakautuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakautumisella voidaan toteuttaa eri tavoin. Ensinnäkin jakautuminen voidaan tehdä kokonaisjakautumisella. Sillä tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö purkautuu ilman selvitysmenettelyä. Jakautuminen tapahtuu siten, että kaikki osakeyhtiön varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle. 

Jakautumisesta on kyse myös osittaisjakautumiseksi kutsutussa järjestelyssä. Tästä on kyse, kun osakeyhtiö ilman selvitysmenettelyä ja ilman, että se itse purkautuu siirtää yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle jättäen vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön. Liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti muodostavat itsenäisen toiminnan eli omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön.

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisen yhteydessä vastikkeeksi kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet jaetaan omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Jos vastike suoritetaan rahana, se saa olla enintään kymmenen prosenttia vastikkeena annettavien osakkeiden nimellisarvosta. Jos nimellisarvo puuttuu, rahasuoritus saa olla enintään osakkeita vastaava osuus yhtiön maksetusta osakepääomasta.

Vaikka yhtiö jakautuu, sen ei verotuksessa katsota purkautuneen. Jakautuvan yhtiön vähentämättä olevat hankintamenot ja muut vähennyskelpoiset menot vähennetään verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty jakautuvan yhtiön verotuksessa. Yhtiöiden jakautuessa syntynyt voitto ei ole veronalaista tuloa. Vastaavasti tappio ei ole vähennyskelpoinen meno.

Vastaanottavan yhtiön osakkeille on määriteltävä hankintameno. Jakautumisessa osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Osittaisjakautumisessa jakautuneen yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa sille jäänyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta.

Jos on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa vastaanottaville yhtiöille siirtyvien nettovarallisuuksien suhde poikkeaa olennaisesti yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta menetellään toisin. Tällöin käytetään hankintamenon jakoperusteena osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Sama pätee osittaisjakautumisessa, jos jakautuvalle yhtiölle jäävän nettovarallisuuden ja vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän nettovarallisuuden suhde poikkeaa käypien arvojen suhteesta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa