Minilex - Lakipuhelin

Valitus markkinaoikeuteen julkisten hankintojen menettelyvirheestä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valitusoikeus on myös työ- ja elinkeinoministeriöllä EU:n valvontamenettelyä koskevassa asiassa sekä valtionapua saavaa rakennusurakkaa koskevassa asiassa myös sellaisella valtion tai kunnan viranomaisella tai muulla taholla, joka on myöntänyt tukea rakennushankkeen toteuttamiseen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua koskevat päätökset eivät ole valituskelpoisia.

Valitus on tehtävä kirjallisesti pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle sen ilmoittamaan osoitteeseen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »