Minilex - Lakipuhelin

Vähennyskelvottomat menot elinkeinotoiminnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollinen saa pääsäännön mukaan vähentää tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja. Tietyt menot on kuitenkin katsottu laissa vähennyskelvottomiksi.

Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskelpoisia menoja eivät ole verovelvollisen puolisolle maksetut palkat, eläkkeet tai muut etuudet. Vastaavasti verovelvollisen sellaiselle lapselle tai muulle perheenjäsenelle, joka ei ennen verovuotta ole täyttänyt 14 vuotta maksetut vastaavat etuudet eivät ole vähennyskelpoisia menoja.

Vähennyskelvottomia menoja ovat verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Verovapaan tulon ylittävä osa menoista katsotaan kuitenkin vähennyskelpoiseksi.

Vähennyskelvottomia menoja ovat niin ikään sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jotka palautetaan verovelvolliselle tämän luopuessa liittymismaksun tuottamasta edusta. Samoin vähennyskelvottomia ovat leimavero avoimesta kirjeestä tai muusta asiakirjasta, jolla arvonimi annetaan todellisen viran sitä seuraamatta. Lisäksi vähennyskelvoton on laissa tarkoitettu sijaisosinko siltä osin kuin se osinko, jonka sijaan sijaisosinko on suoritettu, on suorittajalle verovapaata tuloa.

Lisäksi tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvaksi menoksi ei katsota tiettyjä yhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta suoritettuja menoja, eikä osakeyhtiön omista osakkeista suorittamaa määrää, ellei laissa toisin säädetä. Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja eivät ole myöskään lahjukset eivätkä lahjusten luonteiset edut, eivätkä sakot, seuraamusmaksut tai muut sanktionluonteiset maksuseuraamukset.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa