Minilex - Lakipuhelin

Vähennyskelpoiset menot elinkeinotoiminnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollinen saa vähentää elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.

Vähennyskelpoisiksi menoiksi katsotaan muun muassa vaihto-omaisuuden ja sijoitusomaisuuden hankintamenot sekä sijoitusomaisuuden arvonkorotus, käyttöomaisuuden hankintamenot tietyin poikkeuksin, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvälineistä tuloslaskelmaan kuluksi merkityt arvonlaskut ja elinkeinotoiminnassa käytetyn maa- ja vesialueen sekä huonetilan vuokrat.

Vähennyskelpoisia menoja ovat niin ikään elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat sekä heidän ja heidän omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avustukset, sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvaus- tai muiden vastaavien oikeuksien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja muut sellaiset maksut tietyin poikkeuksin ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan tapaturmavakuutusmaksut sekä muut lakiin perustuvat pakolliset maksut.

Vähennykseen oikeuttavia menoja ovat myös työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, mainostamisesta, ilmoittelusta, asiakaslehdistä ja asiakasjulkaisuista, tavanomaisista mainoslahjoista, mainostilaisuuksista ja muusta vastaavasta johtuneet menot, liikkeen toiminnan kehittämiseen tähtäävän tutkimustoiminnan menot sekä liiketoimintaa harjoittamaan perustetun yhteisön sekä liikkeen perustamisesta ja uudelleen järjestämisestä ynnä muusta sellaisesta johtuneet menot.

Edustusmenojen määrästä 50 prosenttia on vähennyskelpoista menoa. Vähennyskelpoinen menetys on esimerkiksi rahoitusomaisuuteen kohdistuvasta kavalluksesta, varkaudesta tai muusta rikoksesta johtunut menetys.

Tietyt menot ovat lain mukaan vähennyskelvottomia. Tämä on hyvä ottaa huomioon vähennyksiä tehdessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa