Minilex - Lakipuhelin

Ulkomaantyötulon kohtelu verotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulkomaantyön verokohtelu poikkeaa tavanomaisen, Suomessa tehtävän työn verotuksesta.

Ulkomaantyöllä ei tarkoiteta mitä tahansa Suomen ulkopuolella tehtyä työtä. Ulkomaantyöskentelyksi kutsutaan sitä, kun verovelvollinen tiettyä työtä tehdäkseen oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Tästä työstä saatu palkka eli ulkomaantyötulo ei ole veronalaista tulo.

Ulkomaantyötulona ei pidetä sitä tuloa, joka on saatu Suomen valtiolta tai kunnalta, muulta suomalaiselta julkisyhteisöltä taikka Finpro ry:ltä.

Ulkomaantyötuloa ei ole myöskään suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä saatu palkka. Lisäksi ulkomaantyötuloa ei ole palkka, jota työskentelyvaltio ei saa ensisijaisesti verottaa johtuen Suomen ja tämän valtion välillä voimassa olevasta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdystä sopimuksesta.

Edellisestä poiketen, työskentelyvaltion verottaessa tuloa työskentelyvaltiossa palkkatulona ja verovelvollisen esittäessä riittävän selvityksen siitä, että edellä tarkoitettu työsuhteeseen perustuva korvaus on saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon, katsotaan kyseinen tulo ulkomaantyötuloksi.

Laissa tarkemmin määriteltyä työsuhteeseen perustuvasta edusta saatua tuloa ei lähtökohtaisesti voida katsoa ulkomaantyötuloksi. Pääsäännöstä voidaan poiketa, jos työskentelyvaltion ja Suomen välillä on ovimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus, ja kyseinen etu on työskentelyvaltiossa verotettavaa palkkatuloa. Lisäksi verovelvollisen on esitettävä riittävä selvitys siitä, että kyseinen etu on saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa