Minilex - Lakipuhelin

Ulkomaantyöskentelyn kesto ja keskeytyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka voidaan katsoa verottomaksi tuloksi, tulee ulkomailla työskentelyn kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.

Kun ulkomaantyöskentelyä ei enää voida pitää yhtäjaksoisena, sen katsotaan päättyneen sinä päivänä, jolloin verovelvollinen olisi voinut lähteä työskentelyvaltiosta työskentelynsä lopetettuaan.

Suomessa käyminen työskentelyn aikana ei välttämättä katkaise ulkomaantyöskentelyä. Verovelvollinen voi oleskella Suomessa enintään keskimäärin kuusi päivää sellaista täyttä kuukautta kohti, jonka hänen ulkomaantyöskentelynsä voidaan olettaa kestävän tai jonka se on kestänyt, jotta työskentelyn ei katsota katkenneen. Tämä edellyttää kuitenkin, että hän Suomessa oleskelun jälkeen palaa työskentelyvaltioon jatkamaan samaa ulkomaantyöskentelyä. Lisäksi hän ei saa oleskella Suomessa sallittujen päivien määrästä enempää kuin 60 päivää etukäteen.

Ulkomaantyöskentelyn ei katsota myöskään keskeytyvän tilanteessa, jossa verovelvollisen Suomessa oleskelu aiheutuu pakottavasta, hänestä ja hänen työnantajastaan riippumattomasta, odottamattomasta syystä, kunhan verovelvollinen tällaisen Suomessa oleskelun jälkeen palaa työskentelyvaltioon jatkamaan kyseistä ulkomaantyöskentelyä.

Mikäli ulkomaantyöskentely on päättynyt painavasta, verovelvollisesta ja hänen työnantajastaan riippumattomasta, odottamattomasta syystä, ei ulkomaantyötuloa pidetä veronalaisena tulona vaikka ulkomaantyöskentely ei olisikaan kestänyt vaadittua kuutta kuukautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa