Minilex - Lakipuhelin

Tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työmatkakorvaukset voivat olla verovapaata tuloa. Edellytyksenä kuitenkin on, että työmatka tehdään  lain määrittämällä erityisellä työntekemispaikalla tilapäistä työskentelyä varten. Tilapäisellä työskentelyllä tarkoitetaan enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa.

Pääsäännöstä poiketen tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla voidaan pitää enintään kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Näin toimitaan, mikäli kyse on työskentelystä rajatun ajan kestävässä työkohteessa, jolla suoritetaan luonteeltaan sellaista tilapäistä työtä, jonka suorittaminen työntekemispaikalla päättyy, kun työ saadaan valmiiksi. Lisäksi työn on oltava kertaluonteinen siten, että samassa työntekemispaikassa ei aloiteta uutta vastaavaa projektia aiemman valmistuttua. Esimerkiksi telakkaa ei tämän takia voida katsoa tällaiseksi kertaluonteisen projektin työntekemispaikaksi.

Kahden vuoden määräajan ylittävältä ajalta matkakustannusten korvaukset ovat verovapaata tuloa ainoastaan silloin, kun verovelvollinen on työmatkan takia yöpynyt erityisen työntekemispaikan sijainnin vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitustiloissa. Lisäksi edellytetään, että työ tehdään työntekemispaikassa, joka on yli 100 kilometrin etäisyydellä verovelvollisen asunnosta ja varsinaisesta työpaikasta.

Mikäli sovittu työskentelyajanjakso jatkuu pidempään syistä, joiden etukäteistä ennakointia ei ole voitu kohtuudella vaatia, pidetään työskentelyä tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla siihen asti, kunnes säädetty tilapäistä työskentelyä koskeva määräaika päättyy. Sen sijaan, mikäli on jo ennen työskentelyn alkamista tiedossa, että määräaika tulee ylittymään, ei korvausten verovapautta voida soveltaa.

Määräaikojen soveltamisen edellytyksenä on, että erityinen työntekemispaikka on kyseisenä määräaikana ollut verovelvollisen pääasiallinen työskentelypaikka. Aloitetaan määräajan laskeminen alusta. Mikäli verovelvollisen työskentely samassa työntekemispaikassa on keskeytynyt yhtäjaksoisesti vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja verovelvollinen on tänä aikana työskennellyt toisessa työntekemispaikassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa