Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto ja määräaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on luonnollisen henkilön tekemä kirjallinen asiakirja, jossa hän määrää oman omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen. Testamentti voidaan tehdä suullisesti, mutta se tulee silti täyttää tiukat kriteerit, joita siltä vaaditaan lain mukaan. Testamentti on vain yksi oikeudellinen tapa siirtää omaisuutta toiselle kuolemansa jälkeen. Testamentti tulee antaa tiedoksi kaikille niille, jotka kuuluvat kuolinpesään. Kuolinpesän osakkaita ovat muun muassa leski, rintaperilliset ja testamentinsaajat. Testamentinsaajan tulee antaa tieto testamentista muille.

Testamentteja on useita erityyppisiä. On olemassa esimerkiksi yleistestamentti, erityistestamentti, omistusoikeustestamentti ja vallintaoikeustestamentti. Testamentin valitseminen on tärkeä prosessi ennen testamentin tekemistä. Kannattaakin lukea muista artikkeleistamme testamenteista lisää tietoa ja kääntyä lakimiestemme puoleen, jotta varmasti oma tahtosi tulee oikein testamenttiin. Testamenttia ei voida luonnollisestikaan enää muuttaa silloin, kun perintöäsi jaetaan. 

Testamentinsaajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille haastemiehen välityksellä tai siten, että se voidaan todistaa sen jälkeen. Testamentti tulee antaa tiedoksi sen jälkeen, kun perinnönjättäjä on kuollut. Testamentista on myös annettava oikeaksi todistettu jäljennös jokaiselle perilliselle. Testamentti on annettava myös tiedoksi eloonjääneelle puolisolle. Mikäli testamentti on tehty suullisesti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulusteluiden pohjalta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä. Jos perittävällä ei ole perillisiä, tulee valtiokonttorille antaa tieto testamentista.

Laissa ei ole säädetty testamentin tekemiselle mitään tiettyä määräaikaa. Lain mukaan testamentinsaajan on testamentin tekijän kuoleman jälkeen ilmoitettava testamentti tiedoksi muille. Näin voidaankin päätellä, että se on tehtävä hyvin nopeasti siitä, kun testamentin tekijä on kuollut. Usein voi olla kuitenkin hankalaa päästä testamenttiin käsiksi tai saada testamentista tieto, jos testamenttia säilytetään esimerkiksi pankkiholvissa.

Testamenttia voi moittia kuuden kuukauden kuluessa saatuaan tiedon testamentista. Mikäli kuitenkin perillinen on hyväksynyt testamentin tai muutoin todistettavasti hyväksynyt sen, ei testamenttia saa moittia. Testamentin moiteaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun testamentti on annettu tiedoksi perillisille. Testamentinsaajan oikeudet tulee turvatuksi ja hän ei esimerkiksi menetä oikeuttaan testamenttiin, kun hän on hoitanut testamentin tiedoksiannon mahdollisimman nopeasti.

Testamentin tiedoksianto vaikuttaa siihen, että testamentti voidaan laillisesti panna täytäntöön. Määräaika testamentin tiedoksiantamaiselle voidaan kuitenkin pääsäännön mukaan sanoa olevan kymmenen vuotta perittävän kuoltua. Mikäli testamentissa määrätty oikeus alkaa kuitenkin vasta myöhemmin kuin kymmenen vuoden kuluttua, voidaan testamentti antaa tiedoksi tämän kymmenen vuoden määräajan jälkeen. Mikäli kuitenkin testamentinsaaja ei määräajassa lähde vetoamaan testamenttiin, hän menettää oman oikeutensa testamenttiin. Näin ollen, mikäli ei anna testamenttia tiedoksi tietyn ajan sisällä, menettää testamentinsaaja vetoamisoikeutensa testamenttiin. Tästä syystä kannattaa mahdollisimman pian saatuaan tiedon siitä, että saa testamentilla omaisuutta, ilmoittaa testamentista muille perinnönsaajille.

Huomioitavaa on se, että usein tilanne on niin päin, että perillinen antaa tiedon testamentinsaajalle. Perillinen selvittäessään, mitä kaikkea omaisuutta kuluu perinnönjättäjän kuolinpesään, voi saada tiedon testamentista ennen itse testamentinsaajaa. 

Vinkit

- Testamentin laatimisessa kannattaa ottaa yhteys lakimieheen, jotta sen on varmasti lainvoimainen ja oma tahto tulee asianmukaisesti ilmoitetuksi. 

Varoitukset

- Testamentinsaajan on vedottava testamenttiin määräajassa tai muutoin testamentinsaaja menettää oikeutensa. 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa