Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto kuuluttamalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on mahdollista jossain tapauksissa antaa tiedoksi kuuluttamalla. Silloin, kun tiedoksiannon vastaanottajaa eikä hänen vastaanottamista varten valtuuttamansa henkilön olinpaikasta ole tietoa saatavissa. Tuomioistuin on tällöin vastuussa testamentin tiedoksiantamisesta kuuluttamalla. Jotta testamentti tulisi lainvoimaiseksi, tulee se olla annettu tiedoksi. 

Testamentin tiedoksiannossa kuuluttamalla, siitä annettava asiakirja liitteineen pidetään nähtävillä tuomioistuimessa ja ilmoitus tästä julkaistaan virallisessa lehdessä jonkin kuukauden ensimmäisessä numerossa ja tuomioistuimen harkinnan mukaan myös sanomalehdessä. On myös tuomioistuimen päätettävissä, missä sanomalehdessä ilmoitus julkaistaan. Testamentti on tiedoksiannettu kuuluttamalla, kun ilmoitus on saatettu julkaistuksi virallisessa lehdessä. Maksua ei peritä, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta. 

Tiedoksiannot tulee pääsäännön mukaan toimittaa asianosaisille erikseen. Jos oikeudenkäynnissä on haastettavana useita vastaajia, jokaista varten annetaan oma haasteensa ja haasteasiakirjat toimitetaan jokaiselle vastaajalle erikseen tiedoksi.

Lain mukaan kantajan, joka haastehakemuksessaan ilmoittaa, ettei hän tiedä vastaajan osoitetta tai asiamiestä, on ilmoitettava mitä toimenpiteitä hän on tehnyt selvittääkseen hänen olinpaikan. 

Perillisten on saatava tieto testamentista, jotta se katsottaisiin oikeustoimeksi eli laillisesti päteväksi tahdonilmaisuksi. Kuuluttamalla tapahtuva testamentin tiedoksianto on vain hätäkeino, kun perillisiä ei tavoiteta. Tuomioistuimen tulee olla todennut ja vakuuttunut siitä, ettei vastaanottajien olinpaikka ole tosiasiallisesti tiedossa. Testamentin tiedoksiantoa kuuluttamalla pidetään melko epävarmana tapana, sillä vastaanottaja ei useinkaan saa sitä todellisuudessa tietoonsa.

Vinkit

- Tuomioistuimen tulee testamentin tiedoksiannossa kuuluttamalla todeta, ettei vastaajien olinpaikkaa tiedetä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa