Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto testamentin saajan toimesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi jokaiselle perilliselle yksilöllisesti. Tiedoksiannon on tapahduttava haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti, ja tiedoksi saajille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jotta testamentin saaja saisi tiedon testamentista ja hänen oikeuksistaan, jonkun, yleensä perillisen, on annettava se kuitenkin hänelle ensin tiedoksi, jotta testamentin saaja voisi tehokkaasti vedota testamenttiin. Jos testamentti on tehty suullisesti, perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä. Mikäli testamentin saaja on vajaavaltainen, hänen puolestaan tiedoksiannon toimittaa edunvalvoja. Testamentin sisällöllä ei ole vaikutusta velvollisuuteen antaa testamentti tiedoksi.

Jotta testamentin tiedoksianto olisi laillinen, perillisellä tulee olla riittävä kelpoisuus sen vastaanottamiseen. Mikäli perillinen on vajaavaltainen, käytännössä alaikäinen tai tuomioistuimen päätöksellä vajaavaltaiseksi julistettu, hänen puolestaan testamentin vastaanottaa edunvalvoja tai tämän sijainen. Perillinen voi myös valtuuttaa jonkun ottamaan tiedoksiannon vastaan hänen puolestaan. Jos testamentin moittimiseen oikeutettu perillinen kuolee ennen kuin testamentti on annettu hänelle tiedoksi, tiedoksianto on suoritettava tämän kuolleen perillisen oikeudenomistajille.

Jos testamentin tekijältä ei jäänyt rintaperillisiä, hänen perillisenään on leski. Testamentti on tällöin annettava tiedoksi lesken lisäksi myös ensiksi kuolleen puolison toissijaisille perillisille, eli hänen vanhemmilleen, sisaruksilleen tai sisarusten jälkeläisille. Jos testamentin tekijältä jäi rintaperillisiä, hänen tekemäänsä testamenttia ei tarvitse antaa leskelle tiedoksi. Jollei testamentin tekijältä ole jäänyt perillisiä, testamentti on annettava tiedoksi valtiokonttorille. Mikäli testamentin saajia on useita, yhden heistä toimittama tiedoksianto on pätevä myös muiden testamentin saajien osalta. Testamentin tiedoksianto voi tapahtua periaatteessa milloin tahansa perittävän kuoleman jälkeen, kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluttua perittävän kuolemasta. Tätä määräaikaa voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa pidentää.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa