Minilex - Lakipuhelin

Testamentin todisteellinen tiedoksianto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin saajalla on velvollisuus antaa testamentti tiedoksi perillisille, mikäli hän haluaa vedota testamenttiin. Testamentin todisteellinen tiedoksianto perillisille on edellytys sille, että testamentti voidaan laillisesti panna täytäntöön.

Testamentin tiedoksiantaminen tapahtuu toimittamalla perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksiannon on tapahduttava haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavaksi. Tiedoksiantamisen ei siten ole pakko tapahtua haastemiehen välityksellä, vaan oleellista on, että perillinen saa tiedon testamentista todistettavasti. Jos testamentin tiedoksiantamisessa ei käytetä haastemiestä, täyttyy vaatimus tiedoksiannon todisteellisuudesta esimerkiksi silloin, kun kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittaa tiedoksiantolomakkeen yhtä aikaa perillisen kanssa. Perilliselle tulee antaa tiedoksiannon yhteydessä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos näin ei tehdä, testamentin tiedoksianto ei ole tapahtunut laillisella tavalla.

Jos kysymyksessä on suullinen testamentti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

Testamentin saajan on tärkeää huolehtia siitä, että hän antaa testamentin todisteellisesti tiedoksi perillisille ja toimittaa heille oikeaksi todistetun jäljennöksen testamentista. Perillisten moiteaika alkaa nimittäin kulua vasta, kun testamentin saaja on antanut testamentin heille tiedoksi laissa säädetyllä tavalla.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa