Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto ja haastemies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on annettava perillisille tiedoksi todistettavasti, jotta testamentti voidaan laillisesti panna täytäntöön. Testamentin tiedoksianto voi tapahtua haastemiehen välityksellä.

Testamentin tiedoksiantaminen tapahtuu toimittamalla perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Testamentin tiedoksianto on toimitettava haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavaksi. Tiedoksiantamisen ei siten ole pakko tapahtua haastemiehen välityksellä, vaan oleellista on, että perillinen saa tiedon testamentista todistettavasti. Haastemiestiedoksianto on siis vain mahdollisuus muiden joukossa. Jos testamentin tiedoksiantamisessa ei käytetä haastemiestä, täyttyy vaatimus tiedoksiannon todisteellisuudesta esimerkiksi silloin, kun kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittaa tiedoksiantolomakkeen yhtä aikaa perillisen kanssa. Perilliselle tulee antaa tiedoksiannon yhteydessä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos näin ei tehdä, testamentin tiedoksianto ei ole tapahtunut laillisella tavalla.

Jos kysymyksessä on suullinen testamentti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa