Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto allekirjoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun testamentin tekijä on kuollut, testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille. Jos saajia on useita, yhden heistä toimittama tiedoksianto on pätevä myös muiden osalta. Tiedoksianto voidaan suorittaa haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Perillisille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos testamentti on tehty suullisesti, perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta, tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä. Tiedoksiannon todisteellisuus edellyttää perillisen allekirjoitusta.

Jos testamentin tekijä on kuollessaan ollut naimisissa eikä hänellä ole kuollessaan rintaperillisiä, jolloin perillisenä on tekijän leski, testamentti on annettava tiedoksi myös niille testamentin tekijän toissijaisille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Toissijaisia perillisiä ovat testamentin tekijän vanhemmat, sisarukset ja heidän jälkeläisensä. Jos testamentin tekijältä ei ole jäänyt perillisiä, testamentti on annettava tiedoksi valtiokonttorille.

Perillisen testamentin tiedoksisaamishetkestä alkaa kulua hänen kuuden kuukauden mittainen määräaikansa testamentin moitekanteen nostamiseen, minkä vuoksi tiedoksianto on hänen oikeutensa kannalta tärkeä. Perillinen voi ilmoittaa saaneensa testamentista tiedon allekirjoittamalla hänelle annetun testamentin tiedoksiantoilmoituksen. Tällöin kahden esteettömän todistajan tulee allekirjoittaa tiedoksisaamisilmoitus samanaikaisesti hänen kanssaan. Tiedoksiantoilmoituksen allekirjoittamisella perillinen ei kuitenkaan sitoudu olemaan moittimatta testamenttia tai hyväksymään sitä, mutta tällainenkin ilmoitus voidaan haluttaessa liittää tiedoksiantoilmoitukseen. Allekirjoittaminen voi tapahtua myös perunkirjoitustilaisuudessa, jolloin testamentti luetaan ääneen, ja tästä sekä testamentin sisällöstä otetaan merkinnät perukirjaan. Tiedoksianto on tällöin tapahtunut todisteellisesti.

Allekirjoittamalla tiedoksiantoilmoituksen perillinen ilmoittaa saaneensa testamentista tiedon. Testamentin tiedoksi antaminen kuuluu testamentin saajan velvollisuuksiin. Tiedoksisaannista alkaa kulua määräaika testamentin moitekanteen ja lakiosailmoituksen tekemiselle. Perillisen kannalta tiedoksisaannilla on siis tärkeä merkitys. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja testamenttaukseen ja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa