Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto perunkirjoituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti voidaan antaa tiedoksi perunkirjoitustilaisuudessa. Tiedoksiannossa vainajan lakimääräiset perilliset saavat tietoonsa testamentin sisällön sekä jäljennöksen testamentista. Testamentin saajan vastuulla on hoitaa testamentin tiedoksianto. Tiedoksianto tehdään todisteellisesti joko haastemiehen välityksellä tai muulla tavoin kuten perunkirjoituksessa.

Tiedoksiannossa on tärkeää, että sen antamisajankohta voidaan todistaa. Siitä ajankohdasta alkaa nimittäin kulua testamentin moiteaika. Jos testamenttia ei moitita eli moitekannetta nosteta tietyssä ajassa, niin testamentti voidaan panna täytäntöön moiteajan kuluttua. Mutta jos tiedoksiantoa ei hoideta oikein, ei moiteaikakaan ala kulua, ja testamentin toimeenpano voi viivästyä.

Pelkästään testamentin esittäminen perunkirjoitustilaisuudessa ei riitä tiedoksiannoksi. Pesän osakkaille luetaan testamentin sisältö, ja heille tulee antaa testamentista kopio. Tilaisuudessa voidaan esittää myös alkuperäinen testamentti. Menettely on vielä kirjattava perukirjaan, jotta tiedoksianto on todisteellinen. Perukirjan todistajat todistavat samalla, että testamentti on annettu osakkaille tiedoksi.

Perunkirjoituksessa tiedoksi annetun testamentin moiteaika alkaa kulua perukirjaan merkitystä päiväyksestä. Testamentti on kuitenkin annettava tiedoksi henkilökohtaisesti tai valtuutetulle edustajalle. Moiteaika alkaa kulua vain niiden kuolinpesän osakkaiden osalta, jotka ovat perunkirjoituksessa paikalla joko itse tai valtakirjalla edustettuina. Jos joku perillinen puuttuu tilaisuudesta, eikä hänellä ole edustajaakaan paikalla, ei moiteaika ala kulua tämän perillisen osalta, ennen kuin myös hän on saanut todisteellisen tiedoksiannon. Muiden moiteaikaan asia ei vaikuta, mutta testamentti ei ole täytäntöönpanokelpoinen, ennen kuin moiteaika on kulunut kaikkien perillisten osalta tai kaikki perilliset ovat sen hyväksyneet.

Testamentin tiedoksianto on eri asia kuin sen hyväksyminen. Tiedoksiannolla todistetaan, että perillinen on saanut tietoonsa testamentin koko sisällön ja että hänellä on mahdollisuus harkita toimenpiteitä sen perusteella. Hyväksyminen puolestaan tarkoittaa, että testamentista tulee lainvoimainen, eikä sitä pääsääntöisesti voi enää moittia.

Testamentti on annettava jokaiselle perillisille tiedoksi erikseen, mutta kaikkien saajien ei tarvitse tehdä sitä erikseen. Jos testamentilla on useita saajia, riittää, että yksi testamentin saaja antaa testamentin tiedoksi kaikille perillisille. Asiakirja on sama, joten päällekkäisiä tiedoksiantoja ei tarvitse tehdä.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa