Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto todistajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin tiedoksiannolla testamentin saaja ilmoittaa perillisille siitä, että hän aikoo vedota testamenttiin. Testamentin tekijän kuoltua testamentin saajan tai tämän tehtävään valtuuttaman henkilön on annettava testamentti tiedoksi perillisille. Tilanteessa, jossa testamentilla on useampia saajia, yhden heistä suorittama tiedoksianto luetaan myös muiden hyväksi. Tiedoksianto voidaan suorittaa joko haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti, ja perillisille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos testamentti on tehty suullisesti, perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta, tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

Jos testamentin tekijä on kuollessaan ollut naimisissa eikä hänellä ole kuollessaan rintaperillisiä, jolloin perillisenä on tekijän leski, testamentti on annettava tiedoksi myös niille testamentin tekijän toissijaisille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Toissijaisia perillisiä ovat testamentin tekijän vanhemmat, sisarukset ja heidän jälkeläisensä. Jos testamentin tekijältä ei ole jäänyt perillisiä, testamentti on annettava tiedoksi valtiokonttorille.

Testamentin jäljennöksen oikeaksi todistamisen todistajien esteellisyydestä ei mainita testamenttia koskevissa lain säännöksissä erikseen. Voidaan kuitenkin katsoa, että testamentin jäljennöksen todistajana ei voi olla asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso, nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, taikka henkilö, jolla on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde asianosaiseen. Jäljennöstä oikeaksi todistettaessa on usein syytä käyttää ulkopuolisia todistajia, vaikka laki ei sitä suoraan edellytäkään. Todisteellinen tiedoksianto voi tapahtua joko haastemiehen välityksellä tai siten, että kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat tiedoksiantotodistuksen samanaikaisesti perillisen kanssa. Esteettömät todistajat eivät voi olla edellä mainitussa sukulais- tai muussa suhteessa perilliseen.

Perilliselle suuntautuva tiedoksiantoilmoitus voi siis tapahtua joko haastemiehen välityksellä, tai siten, että todistajat allekirjoittavat tiedoksiantotodistuksen. Jäljennöksen oikeaksi todistamiseen voidaan myös käyttää todistajia. Tiedoksianto on perillisen kannalta tärkeää, sillä hänen määräaikansa testamentin moitekanteen nostamiseen alkaa siitä, kun hän on todistettavasti saanut testamentista tiedon. Lisätietoja testamentin tekemisestä ja todistamisesta voi kysyä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa