Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksiantotodistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin saajan tulee antaa testamentti tiedoksi perillisille. Mikäli testamentinsaajia on useita, yhden heistä toimittama tiedoksianto on pätevä myös muiden testamentinsaajien osalta. Tiedoksianto suoritetaan testamentin tekijän kuoltua, ja se voi tapahtua joko haastemiehen välityksellä taikka muutoin todistettavasti. Tiedoksiannon yhteydessä perillisille tulee antaa oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Testamentin tiedoksiantotodistus on perillisen allekirjoittama asiakirja, jolla hän ilmoittaa saaneensa testamentin tietoonsa.

Jos testamentin tekijä on kuollessaan ollut naimisissa eikä hänellä ole kuollessaan rintaperillisiä, jolloin perillisenä on tekijän leski, testamentti on annettava tiedoksi myös niille testamentin tekijän toissijaisille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Toissijaisia perillisiä ovat testamentin tekijän vanhemmat, sisarukset ja heidän jälkeläisensä. Jos testamentin tekijältä ei ole jäänyt perillisiä, testamentti on annettava tiedoksi valtiokonttorille. Testamentti voidaan antaa tiedoksi joko alkuperäisenä, tai siitä otettuna tai tehtynä kopiona.

Perilliselle voidaan antaa testamentti tiedoksi joko haastemiehen välityksellä, tai muutoin todistettavasti. Perillisen tulee allekirjoittaa tiedoksiantotodistus, jonka allekirjoittavat samanaikaisesti kaksi esteetöntä todistajaa. Tiedoksiantotodistuksen kuittaamalla perillinen ilmoittaa saaneensa tiedon testamentista. Perillisen oikeus moittia testamenttia on sidoksissa testamentin tiedoksisaamiseen. Hänen on nostettava moitekanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut testamentista tiedon. Perillinen voi menettää moiteoikeutensa, jos hän on luopunut siitä todistettavasti, tai jos hän on hyväksynyt testamentin. Tiedoksiantotodistuksen allekirjoittaminen ei ole vielä ilmoitus siitä, aikooko perillinen moittia tai hyväksyä testamentin, mutta tällainen ilmoitus voidaan haluttaessa ottaa tiedoksiantotodistukseen mukaan. Näillä toimilla on kuitenkin suuri merkitys perillisen oikeuksien kannalta, minkä vuoksi niitä kannattaa harkita tarkkaan. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja testamenttaukseen ja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa